Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc. Tegoroczne intencje przygotowywać będą mali bracia Jezusa.

 

       

Intencja na grudzień 2019

serce krzyz

Prośmy naszego dobrego Ojca w Niebie aby pełniąc Jego wolę każdy chrześcijanin dojrzewał w powołaniu by być Świętym, tak jak On jest Święty.

Rozważając  słowa ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48) Brat Karol pisze: "Nasz Pan, zgodny w całej swojej pełni ludzkiej duszy z nieskończoną doskonałością Boga, którą kontemplował nieustannie ... chciał, aby jego ludzka dusza była zawsze cudownie podobna do idealnego modelu, od którego nigdy nie  odwracała oczu ... Aby naśladować Boga naśladujmy najświętsze człowieczeństwo naszego Pana ... Naśladując Jezusa, naśladujemy Boga...." (Charles de Foucauld  "PETIT FRÈRE DE JÉSUS " str. 54, tłum. wł.)

       

Intencja na listopad 2019

serce krzyz

Prośmy Pana by każdy Chrześcijanin wobec wszystkich trudnych wydarzeń co dzieją się aktualnie na Ziemi był pełen ufności i nadziei, że Bóg, Dobry Ojciec, kieruje losami Każdego i całego Wszechświata.

Pisze Karol cytując: "Tak też nie jest wolą Ojca waszego...żeby zginęło jedno z tych małych." (Mt 18,14)  nawet jeśli jesteśmy pogrążenie w złu, jeśli jesteśmy blisko śmierci zawsze miejmy nadzieję, ufajmy dla nas i dla innych ponieważ tak długo, jak żyjemy możemy i powinniśmy się zbawić"  ("Charles de Foucauld mon frère" str. 159, tłum wł.)

       

Intencja na październik 2019

serce krzyz

Prośmy Pana aby każdy Chrześcijanin był  wrażliwy na Bliźnich, Tych co wokół, zwłaszcza "myślących inaczej".

Pisze Karol: "... nie tylko ci, którzy kochają Boga, ale wszyscy ludzie mają, w każdym momencie ich życia, łaskę potrzebną by się zbawić, by czynić dobro, by odwrócić dla dobra duszy wszystkie wydarzenia ich istnienia i wyciągnąć ze wszystkiego, co im się przydarzy, prawdziwe dobro".  ("Charles de Foucauld mon frère" str. 157, tłum wł.)

       

Intencja na wrzesień 2019

serce krzyz

Prośmy by wszyscy chrześcijanie na Świecie traktowali także swoją pracę jako służbę dla bliźnich i świadectwo o Jezusie Synu Bożym i jednocześnie ubogim robotniku z Nazaretu.

Pisze Karol " Nasz Pan Jezus Chrystus żył jak ostatni robotnik: biednie, pracując, głodując,
nieznany i wzgardzony". ("Charles de Foucauld mon frère" str. 145, tłum wł.)

       

Intencja na sierpień 2019

serce krzyz

Prośmy Pana aby chrześcijanie na całym świecie, wzorem naszego Ojca w Niebie i naszego Mistrza z Nazaretu, umieli być miłosierni w codziennym swoim życiu.

Pisze Karol: "Być miłosiernym to skłaniać serce ku nieszczęśliwym, nędznym duchowo, fizycznie, materialnie ... wobec złych, głupich i ignorantów, biednych, chorych, cierpiących ... wszystkich nieszczęśliwych. Bądźmy miłosierni i głośmy miłosierdzie." (Aux plus petits de mes frères, p.184, tłum. wł.)

       

Intencja na lipiec 2019

serce krzyz

Prośmy Jezusa, by piękno natury, to Boże dzieło miłości, które w czasie wakacji i urlopów możemy bardziej doceniać i podziwiać, przyciągnęło nas tym mocniej do Jego Obecności sakramentalnej:

W liście z Sahary do swej kuzynki brat Karol pisze:„ Najwspanialsze są tu zachody słońca, wieczory i noce. Przypominam sobie, oglądając te piękne zachody słońca, że je lubiłaś, bo przypominają wielki pokój, jaki nastąpi po burzy naszych czasów (…). Nieskończoność, tamten świat… - chciałoby się spędzać całe noce w tej kontemplacji. Jednak skracam tę kontemplację i wracam po chwili przed tabernakulum, bo w skromnym tabernakulum jest coś więcej. Niczego nie da się porównać z Umiłowanym” (J. Petry-Mroczkowska, „Bóg, islam i ojczyzna”, s. 101)

       

Intencja na czerwiec 2019

serce krzyz

"Módlmy się aby miłość do Boga i ludzi była na codzień troską każdego chrześcijanina. Panie przymnóż nam wiary i siły".

"Miłość do Boga i ludzi, to całe moje życie. To będzie całe moje życie, mam taką nadzieję" (list do H.Duveyrier; 24.04.1890).

       

Intencja na maj 2019

serce krzyz

Prośmy Zmartwychwstałego aby Każdy Chrześcijanin miał MOC być uczniem Jezusa, który jest posłany by czynem i prawdą "nauczać wszystkie narody".

Pisze Karol: "Wszyscy ludzie powinni płonąć jednakową żarliwością dla zbawienia dusz. by wszyscy byli zbawieni; aby Jezus był znany, czczony i gorąco kochany przez wszystkich ludzi; aby Bóg mógł być poznany i uwielbiony przez wszystkich ludzi tak doskonale, jak to tylko możliwe..."
(str. 75 La Bonté de Dieu M/173)

       

Intencja na kwiecień 2019

serce krzyz

Prośmy naszego Ojca w niebie by Chrześcijanie poprzez łagodność i miłosierdzie przygotowywali się na głębokie przeżycie misterium Wielkiego Tygodnia.

Czyż może być głębsze przeżycie i większe pragnienie niż to, które zapisał brat Karol:
"Mój Boże, Ty umarłeś dla mnie, spraw, abym też umarł dla Ciebie... Jednak nie moja wola, ale Twoja...W Twoje ręce powierzam moją duszę." (str. 140 L'imitation du Bien-aimé M/425)

       

Intencja na marzec 2019

serce krzyz

Módlmy się aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary ludzi wierzących.

Wydaje się, że taką prośbą za mocno szturmujemy do naszego Ojca w Niebie. Nie bójmy się tak postawić sprawy.
Cytując Anioła Gabriela (Łk 1, 37) Karol de Foucauld tak pisze:
„To, co jest niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga: <<Caritas omnia sperat>> (miłość we wszystkim pokłada nadzieję). Bóg kocha i może wszystko. Szanuje daną człowiekowi wolność, lecz nie powstrzymuje się przed bezinteresownymi darami swej łaski, która obala wszelkie przeszkody i sprawia, że po burzy nastaje wielka cisza. Umiejmy otrzymywać skuteczne łaski od Tego, który powiedział: <<Proście, a będzie wam dane..., Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, Ja jestem pośród nich>>" (str. 88 z Rekolekcje z ... Dzień Jedenasty; Michel Lafon - Karol de Foucauld).

       

Intencja na luty 2019

serce krzyz

Módlmy się, aby Chrześcijanie mieli odwagę naśladować życie Jezusa w Nazarecie we wszystkich środowiskach gdzie aktualnie żyją.

Karol wkłada w usta Jezusa słowa "Możesz wieść twoje nazaretańskie życie wszędzie: realizuj je w miejscu najbardziej użytecznym dla bliźniego", (Charles de Foucauld, mój brat" str. 124 za Notatnik z Tamanrasset str. 46 - 22 lipiec 1905. Tłum. wł.)

       

Intencja na styczeń 2019

serce krzyz

Prosząc o pokój na całym Ziemi razem z Kościołem modlimy się aby szczególnie chrześcijanie, wyznawcy judaizmu i islamu mogli żyć w pokoju i braterstwie.

"...wspierając  każdego naszego brata z miłości do naszego ojca, który nie chce, aby jego dzieci oddawały złem za zło, spierały się, kłóciły się, ale chce by ci, którzy są dobrzy cierpliwie znosili każdą zniewagę od tych, którzy są źli zachowując spokój, milczenie, zgodę i miłość" ....(Charles de Foucauld "Petit frère Jésus" str. 51 ; komentarz Mt, 5. 39  z "Amour du prochaine"; tłum. własne).

Prośmy Jezusa, by piękno natury, to Boże dzieło miłości, które w czasie wakacji i urlopów możemy bardziej doceniać i podziwiać, przyciągnęło nas tym mocniej do Jego Obecności sakramentalnej: