Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

 

       

Intencja na styczeń 2018

serce krzyz

Wobec wszystkich zagrożeń modlimy się spontanicznie o Dobrego Ducha pokoju na wszystkie dni nowego roku, prosząc Matkę Bożą Teotokos o wstawiennictwo.

Nowy Rok to nowe otwarcie, nowa nadzieja. Świat jest pełen konfliktów (Korea Północna, Syria, Jemen, a w Afryce Nigeria, Sudan Południowy, Somalia, Burundi, Kongo, Republika Środkowoafrykańska) i niepokojów( zamachy w Egipcie, Afganistanie).
 „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”
Brat Karol uważał, „że czynienie pokoju jest częścią miłości bliźniego. Trzeba praktykować miłość niosąc pokój do ludzi, nawet wbrew prześladowaniom(…) Trzeba podtrzymywać pokój między braćmi przez modlitwę, słowa i czyny. Duch Pokoju nie jest duchem słabości, przeciwnie, jest duchem mocy, jak każdy dobry Duch”.

 

Intencja na luty 2018

serce krzyz

W kontekście zakończonego tygodnia o jedność Chrześcijan, pielgrzymki papieża Franciszka do Chile i Peru, a także sytuacji w naszej ojczyźnie. Niech przesłanie Brata Karola pomaga nam na tej drodze:

„Zdobycie zaufania jest pierwszym małym krokiem ,jakże jednak dalekim jeszcze, od tego, o który prosimy Jezusa, Ale to jest krok konieczny. I błogosławię Jezusa za to, co powoli się dokonuje”.
( List do Ojca Huvelin  7 listopada 1906).

 

Intencja na marzec 2018

serce krzyz

Módlmy się o ducha pokuty i nawrócenia. Zaczął się Wielki Post. Przypisuje się naszemu państwu nieprawdę, oskarża, niszczy. Czy to nie zwraca naszej uwagi na Jezusa i Jego drogę zbawienia?

„Miłujmy Boga , bo to On pierwszy nas umiłował. Męka, Kalwaria- to najwyższe wyznanie miłości. (...)
„Nie można Go kochać bez naśladowania, kochać Go bez pragnienia bycia tym, czym On był; czynienia tego, co On czynił; cierpienia i umierania w udrękach, skoro On cierpiał i umarł w mękach. Nie można Go kochać i równocześnie pragnąć  korony z róż, gdy On miał koronę z ciernia. Kochajmy Go tak, jak On nas ukochał”. (La Bonte de Dieu s.194).

 

Intencja na kwiecień 2018

serce krzyz

Jezus obdarowuje nas radością, pokojem i nowym sensem życia - prośmy o te dary dla naszych braci zwłaszcza  w różnorakiej w udręce.

Wszystkie trudności, cierpienia i udręki kończy Noc Paschalna. Gdy stajemy wobec muru niemożności i bezsiły możemy wołać Bratem Karolem: "Zmartwychwstałeś i wstępujesz do nieba! Oto jesteś w chwale! Już nie cierpisz i nigdy nie będziesz cierpiał".