Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

Tegoroczne intencje przygotowywać będzie Fraternia Jezus Cartias. To międzynarodowy Instytut świecki na prawach papieskich. Został założony przez Marguerite Poncet w 1952 roku w Ars w Południowej Francji. W Polsce jest obecny od 1961 roku.

 

       

Intencja na marzec 2021

serce krzyz

„Kiedy można cierpieć i kochać, można wiele, najwięcej z tego, co jest do zrobienia na tym świecie; czujemy, że cierpimy, nie zawsze czujemy, że kochamy, i to jest dodatkowym cierpieniem! Ale wiemy, że chcielibyśmy kochać, a chcieć kochać, to kochać. Wydaje nam się, że nie dość kochamy i jakże jest to prawdziwe; nigdy nie będziemy dość kochać. Jednak dobry Bóg, który wie z jakiej gliny nas ulepił i który nas kocha bardziej, o wiele bardziej niż jakakolwiek matka może kochać swe dziecko, powiedział nam – On, który nie kłamie – że nie odtrąci tego, kto do Niego przychodzi.”
(Karol de Foucauld - brat Karol od Jezusa, opr. małe siostry Jezusa, Bóg jest Miłością, VIATOR, Warszawa 2000, s.67)

Módlmy się wspólnie za tych, którzy zmagają się z jakimkolwiek cierpieniem: chorych, osamotnionych, doświadczających prześladowań i niezrozumienia, przygniecionych krzyżem bezradności – o łaskę cierpliwości i serce kochające, aby w swoich strapieniach trwali przy Jezusie i w ten sposób jednoczyli się z Jego ofiarą odkupieńczą.

       

Intencja na luty 2021

serce krzyz

„Maryja, wzór życia konsekrowanego, cała oddaje się Bogu bez zastrzeżeń! Podczas Mszy świętej trzeba nam ponawiać to oddanie Bogu do Jego wyłącznej dyspozycji. On wybiera nas na szczegóły rodzaj służby oddania.”
(z pewnej homilii)
„Za każdym razem, gdy wypowiadam modlitwę oddania, dodaję gorącą prośbę do Pana, abym całym sobą, bez ograniczeń mógł przylgnąć do tego, co mówię. Oby moje słowa mogły stawać się z każdym dniem prawdziwsze! Idę bez obawy drogą, którą ta modlitwa otwiera, ponieważ przemienia ją wspaniała pewność: „z ufnością nieskończoną, bo Ty jesteś moim Ojcem”, Ojcem kochającym mnie równie nierozsądnie, jak ojciec syna marnotrawnego.”
(Michel Lafon, Rekolekcje z… Karol de Foucauld, Wyd. M, Kraków 1998, s. 110)

Módlmy się za kapłanów i za osoby życia konsekrowanego, by na wzór Maryi były całkowicie oddane Jezusowi i ponawiały to oddanie w czasie Eucharystii.

       

Intencja na styczeń 2021

serce krzyz

Tak jak w Wielki Czwartek, w pierwszy czwartek miesiąca wracamy myślą i sercem do tamtych wydarzeń: ustanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Niech to przypomnienie wzywa nas do pogłębienia rozumienia i uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Dziękujmy Bogu za ten dar, a także za dar kapłaństwa. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, których Pan powołał, aby uobecniali Jego obecność pośród nas i prośmy  Pana o potrzebne dla nich łaski.

Bł. Brat Karol pisze: „To jest ewangelizacja nie słowem, ale przez obecność Najświętszego Sakramentu, przez sprawowanie Najświętszej Ofiary.” [ List do H. Castries, 23 czerwiec 1901]

Boże, Ty kierujesz swoim ludem przez pasterzy, ześlij na swój Kościół ducha pobożności i męstwa  i powołaj ludzi, którzy będą godnie pełnili służbę przy ołtarzu oraz mężnie i pokornie głosili Ewangelię.