Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc. Tegoroczne intencje przygotowywać będzie ks. Jakub Drosik, ze wspólnoty kapłańskiej Jezus Caritas.

 

       

Intencja na grudzień 2020

serce krzyz

W miesiącu grudniu dziękujmy naszemu Bratu i Panu za Jego obecność w drugim człowieku. Módlmy się o owocne nawrócenie dla nas. Niech czas adwentu będzie dla nas kontemplacją Boga, który daje nam się w dzieciątku Jezus. Dziękujmy za naszą rodzinę, wspólnotę, za wszystkich ludzi, których spotykamy i próbujemy w nich dostrzec samego Jezusa.
Prośmy, aby w tym czasie oczekiwania towarzyszyła nam Maryja i św. Jan.

Brat Karol modlił się: "Boże kocham Cię, Boże kocham Cię całym swym sercem.."
Niech te słowa zamienią się w naszej codzienności, w uczynki miłości Boga i drugiego człowieka, bo przecież cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych...
       

Intencja na listopad 2020

serce krzyz

W miesiącu listopadzie oddajmy naszemu Panu i Bratu wszystkie konflikty, niepokoje, kłótnie. W świecie, który ogarnia tak wiele agresji, niepokoju oddajmy to Jezusowi, który przychodzi do nas w naszej codzienności, w Eucharystii i karmi nas swoim Ciałem na drodze do nieba, niech wszyscy święci wstawiają się za nami, abyśmy byli tymi, którzy będą czynić, głosić i wprowadzać pokój, Boży pokój na świecie, w naszym kraju.
Polecajmy także wszystkich zmarłych, których Jezus zaprosił na wieczną ucztę w niebie. Jezu obdarz nas żywą wiarą w niebo!

Brat Karol pisał: "Zawsze będę wierzyć, że trzeba mi tylko powracać do Ciebie, by Cię spotkać gotowym do przebaczenia, do przyjęcia mnie, jak ojciec przyjął marnotrawnego syna ... gotowym do pomagania mi - z mocą Bożą i pragnieniem większym, niż mogłoby mieć najgorętsze serce ludzkie - bym odtąd w każdej chwili życia takim był i to czynił, co Tobie podoba się najbardziej ... O Serce Jezusa, dzięki Ci!”
       

Intencja na październik 2020

serce krzyz

W miesiącu październiku chcemy prosić naszego Pana i Brata  w intencji osób świeckich, aby na mocy chrztu podejmowały wspólnie pragnienie dawania świadectwa swojego życia na wzór Jezusa z Nazaretu. Prośmy Pana o potrzebne siły i dary dla rodzin, osób samotnych, osób należących do instytutów życia konsekrowanego. Niech Maryja wstawia się za nami i uczy nas pełnego zawierzenia naszej codzienności.

Brat Karol pisał "Bez słów, bez kazania, bez rozgłosu, w milczeniu, dobrym przykładem można ludziom czynić nieskończenie wiele dobrego".
       

Intencja na wrzesień 2020

serce krzyz

W tym miesiącu najpierw dziękujmy naszemu Panu i Bratu za dar wakacji, za wszystkie spotkania, osoby jakie Jezus postawił na naszej drodze.
Prośmy Jezusa szczególnie za uczniów, młodych ludzi, którzy nie poznali Boga, którzy szukają Go, którzy są zagubieni duchowo. Niech ten nowy rok szkolny będzie dla nich czasem zdobywania wiedzy, ale także i doświadczeniem Kościoła, którym jesteśmy my wszyscy.

Brat Karol pisał: „Skoro tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem, że nie mogę już żyć inaczej, jak jedynie dla Niego”.
Abyśmy i my poznali Boga, byli świadkami Jego miłości i obecności.
       

Intencja na sierpień 2020

serce krzyz

W miesiącu sierpniu módlmy się do naszego Pana i Brata za wszystkich cierpiących. Szczególnie oddajmy Mu wszystkie osoby, które doświadczyły wybuchu w Bejrucie. Módlmy się za wszystkich poszkodowanych, za zmarłych i ich rodziny. Niech dobry Pan obdarza wszystkie ludy jednością i pokojem. Niech nasza postawa będzie postawą jedności i pokoju, w duchu wzajemnej służby.

Brat Karol pisał: jeżeli potrafisz cierpieć i kochać, to potrafisz dużo; to jest największa sprawa, jaka się liczy na świecie.
       

Intencja na lipiec 2020

serce krzyz

W miesiącu lipcu módlmy się do naszego Pana i Brata za wspólnotę Kościoła. Niech Chrystus - Dobry Pasterz pomoże nam zmierzyć się z trudem grzechu, zgorszenia jaki mamy we wspólnocie Kościoła, szczególnie Kościoła w Polsce. O odwagę naprawy zła, skruchy i ducha jedności.
Oddajmy Jezusowi również wszystkich ubogich tego świata, aby ustał głód, aby pomagano tym, którzy pozostali bez środków do życia.

Brat Karol pisał: Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje.

Szukajmy wokół siebie tych, którym możemy służyć z miłości do Jezusa.

       

Intencja na czerwiec 2020

serce krzyz

W miesiącu czerwcu módlmy się do naszego Brata i Pana, aby w naszych sercach rodził się duch wdzięczności za sakrament Eucharystii, niech każdy z nas każdego dnia odkrywa jak Jezus jest blisko w Komunii. Niech ten wyjątkowy czas uroczystości Bożego Ciała będzie dla nas doświadczeniem Jego miłości i obecności. Starajmy stawać się jak monstrancja, aby nie zasłaniać Jezusa drugiemu człowiekowi.
Uwielbiajmy dobrego Boga za wiadomość o uznaniu cudu za wstawiennictwem brata Karola - aby ogłoszenie Jego świętym było zachętą do jeszcze bliższej relacji z Jezusem, pogłębiania duchowości Nazaretu.

Brat Karol pisał: W niebie Twoje szczęście jest największą radością wybranych: to od nas zależy, czy będziemy korzystać w dużej części z tego niebiańskiego szczęścia już w tym życiu, jeśli kochamy Cię dostatecznie, by wyjść z nas samych i złożyć całą naszą radość w Tobie. Jeśli w Tobie złożymy całą radość, będziemy szczęśliwi od chwili, w której to uczynimy, już na tej ziemi!

       

Intencja na maj 2020

serce krzyz

W miesiącu maju prośmy naszego Brata i Pana, aby wzbudził w naszych serca ufność, że to On nas prowadzi przez ciemności i jasności naszego życia - abyśmy potrafili prosić o nowe, święte powołania do służby we wspólnocie Kościoła; o święte rodziny, które są pierwszym Nazaretem, gdzie młodzi mogą usłyszeć i doświadczyć obecności i zaproszenia Pasterza: Pójdź na mną.

Brat Karol pisał: "Tak jak te pastwiska, które dałeś mi tu, w Nazarecie, Boże! Jaką wdzięczność jestem Ci winien! Obym tylko pozwolił się Tobie prowadzić, Boże, wszystko obróci się na dobre mojej duszy, wszystko ją z Tobą zjednoczy, zwróci ją ku Tobie..."
Pamiętajmy też w naszych wołaniach do Maryi, naszej Mamy, Mamy Słowa Wcielonego o małej siostrze Gabi - o dar nieba.

       

Intencja na kwiecień 2020

serce krzyz

W miesiącu kwietniu prośmy naszego Brata i Pana, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, aby pomógł nam w zmaganiach z koronawirusem. Nadal módlmy się za cały świat, prośmy szczególnie za wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia - o poczucie jak troskliwym i kochającym jest Bóg Ojciec.
Otoczmy modlitwą wszystkich, którzy doświadczając cierpienia tracą wiarę w dobrego Boga.

Brat Karol pisał: „Mój Boże, jeżeli istniejesz spraw bym Cię poznał”.
"Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt) - niech w tym miesiącu nasza miłość do Boga przejawia się w służbie drugiej osobie.

       

Intencja na marzec 2020

serce krzyz

W miesiącu marcu prośmy naszego Brata i Pana, których dał nam życie, uczy nas służby wobec najmniejszych, chorych, słabych tego świata za wszystkich chorych, cierpiących -  za wszystkie osoby dotknięte korona wirusem.
Niech w tych dniach szczególnie towarzyszy nam modlitwa za małą siostrę Gabrysię - o cud uzdrowienia dla niej. Przecież sam brat Karol pisał, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych!
Za wstawiennictwem Maryi, Tej, która uczy nas spotkania z Jezusem i drugim człowiekiem, która uczy nas wytrwałości módlmy się modlitwą brata Karola:

"Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam – ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa moja nieraz płynie bez echa – poza mną rozgłośny śmiech szatana – zwątpienie.
Z drogich nawet ust płynie pytanie – po co i na co się męczysz?
Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.
Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym – godzin zaledwie kilka – więc z Tobą staję przy krzyżu i działam. Amen".

       

Intencja na luty 2020

serce krzyz

Prośmy naszego Pana i Brata Jezusa w intencji wszystkich, którzy doświadczają w swoim życiu krzyża cierpienia i choroby. Obejmijmy modlitwą Chiny i wszystkich dotkniętych ostatnimi wydarzeniami w Wuhan. Módlmy się za wszystkich chorych, także za braci i siostry, którzy doświadczają wielu słabości i trudów w sferze swej duchowości.

Brat Karol pisał:
Módlmy się z prostotą Jezusa, z Jego mocą Jego umiłowaniem do Boga i człowieka ... Bardzo módlmy się za wszystkich, bo wszyscy są "w sercu Jezusa". Im mocniej obejmujemy krzyż, tym ściślej lgniemy do przybitego doń Jezusa (por. Duch Jezusa 108  i Krzyczeć Ewangelię 43 ).

       

Intencja na styczeń 2020

serce krzyz

Prośmy Pana, który jest źródłem wszelkiego dobra, aby wszyscy ludzie potrafili dzielić się pokojem i miłością na wzór Jezusa z Nazaretu. Prośmy szczególnie o dobre duchowe owoce Europejskiego Spotkania Młodych, które odbyło się we Wrocławiu.

"Ufność, jaką darzą mnie Tuaregowie z sąsiedztwa, wrasta, dawne przyjaźnie zacieśniają się, nowe się tworzą. Oddaję usługi, jakie tylko mogę, staram się okazać, że ich kocham. kiedy nadarza się okazja, mówię o religii naturalnej, o przykazaniach Bożych, o Jego miłości, o zjednoczeniu z Jego wolą, o miłości bliźniego". (str. 178, "Brat Karol de Foucauld, brat Moris)