Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

 

       

Intencja na styczeń 2018

serce krzyz

Wobec wszystkich zagrożeń modlimy się spontanicznie o Dobrego Ducha pokoju na wszystkie dni nowego roku, prosząc Matkę Bożą Teotokos o wstawiennictwo.

Nowy Rok to nowe otwarcie, nowa nadzieja. Świat jest pełen konfliktów (Korea Północna, Syria, Jemen, a w Afryce Nigeria, Sudan Południowy, Somalia, Burundi, Kongo, Republika Środkowoafrykańska) i niepokojów( zamachy w Egipcie, Afganistanie).
 „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”
Brat Karol uważał, „że czynienie pokoju jest częścią miłości bliźniego. Trzeba praktykować miłość niosąc pokój do ludzi, nawet wbrew prześladowaniom(…) Trzeba podtrzymywać pokój między braćmi przez modlitwę, słowa i czyny. Duch Pokoju nie jest duchem słabości, przeciwnie, jest duchem mocy, jak każdy dobry Duch”.

 

Intencja na luty 2018

serce krzyz

W kontekście zakończonego tygodnia o jedność Chrześcijan, pielgrzymki papieża Franciszka do Chile i Peru, a także sytuacji w naszej ojczyźnie. Niech przesłanie Brata Karola pomaga nam na tej drodze:

„Zdobycie zaufania jest pierwszym małym krokiem ,jakże jednak dalekim jeszcze, od tego, o który prosimy Jezusa, Ale to jest krok konieczny. I błogosławię Jezusa za to, co powoli się dokonuje”.
( List do Ojca Huvelin  7 listopada 1906).

 

Intencja na marzec 2018

serce krzyz

Módlmy się o ducha pokuty i nawrócenia. Zaczął się Wielki Post. Przypisuje się naszemu państwu nieprawdę, oskarża, niszczy. Czy to nie zwraca naszej uwagi na Jezusa i Jego drogę zbawienia?

„Miłujmy Boga , bo to On pierwszy nas umiłował. Męka, Kalwaria- to najwyższe wyznanie miłości. (...)
„Nie można Go kochać bez naśladowania, kochać Go bez pragnienia bycia tym, czym On był; czynienia tego, co On czynił; cierpienia i umierania w udrękach, skoro On cierpiał i umarł w mękach. Nie można Go kochać i równocześnie pragnąć  korony z róż, gdy On miał koronę z ciernia. Kochajmy Go tak, jak On nas ukochał”. (La Bonte de Dieu s.194).

 

Intencja na kwiecień 2018

serce krzyz

Jezus obdarowuje nas radością, pokojem i nowym sensem życia - prośmy o te dary dla naszych braci zwłaszcza  w różnorakiej w udręce.

Wszystkie trudności, cierpienia i udręki kończy Noc Paschalna. Gdy stajemy wobec muru niemożności i bezsiły możemy wołać Bratem Karolem: "Zmartwychwstałeś i wstępujesz do nieba! Oto jesteś w chwale! Już nie cierpisz i nigdy nie będziesz cierpiał".

 

Intencja na maj 2018

serce krzyz

Papież Franciszek tak mówił 1 maja tego roku: "Odmawiamy Różaniec, modląc się szczególnie w intencji pokoju w Syrii i na całym świecie. Zachęcam do duchowego przyłączenia się i kontynuowania modlitwy różańcowej o pokój przez cały maj"
Słyszymy co dzień wiadomości o prześladowaniach, śmierciach, wojnach, zamachach - na Bliskim Wschodzie i w różnych częściach świata. Uczyńmy tą prośbę papieża naszą intencją modlitwy na miesiąc maj i czyńmy konkretne akty pokoju w codzienności:

"Kiedy pokój jest zagrożony, kiedy chcemy go odnowić między wszystkimi ludźmi - czyńmy zawsze pierwsze kroki z miłości do tych, którzy są naszymi braćmi w Bogu (...), kiedy to my zawiniliśmy, czyńmy to z o tyle większym pośpiechem, że sprawiedliwość nas do tego zobowiązuje; kiedy wina jest po stronie brata, czyńmy to również z pośpiechem, dla dobra jego duszy, dla jego nawrócenia; czyńmy to z pośpiechem zawsze  i z całego serca, aby pomiędzy dziećmi Boga zapanowała miłość, pokój i jedność " (Oeuvres spirituelles, s. 191)

 

 

Intencja na czerwiec 2018

serce krzyz

Wobec tylu zagrożeń pokoju w świecie , ujawnianych bezwzględnych mechanizmów polityki i pozornej niemożności wielu; czerpmy inspirację ze słów brata Karola i Jego pobożności do Serca Pana Jezusa,  która  „czyni z religii miłość” i wchodzi w wymiar Boży świata,  widziany Jego, Bożymi oczami:
Ofiarujmy Najświętszemu Sercu Jezusa wszystkie dzieła i wysiłki na rzecz ewangelizacji nas samych, naszych środowisk, naszego kraju i świata.

„Pozwolić żyć we mnie Sercu Jezusa, abym to nie był ja, który żyje, ale aby Serce Jezusa żyło we mnie, tak jak On żył w Nazarecie”.

 

Intencja na lipiec 2018

serce krzyz

W czasie wakacji, urlopów pozostaje aktualne pragnienie, aby żyjąc dla Pana móc być czytelnym Jego znakiem, zwłaszcza w różnych miejscach i sytuacjach , w których będziemy;

„Niech życie nasze będzie życiem świętej Ewangelii, a wtedy życie to wyznawać będzie Jezusa, będzie Go głosić, będzie Go obwoływać na dachach!
Obym to czynił Panie mój i Boże, obym Cię wyznawał w myślach, słowach i uczynkach. O to Cię proszę z całego serca w Twoje imię" (Brat Karol).

 

Intencja na sierpień 2018

serce krzyz

W samym środku lata, gdy czas na zbiory i żniwa prośmy Pana, aby nasze życie przynosiło dobre owoce. Tu niezawodnie podpowiada nam Brat Karol:

„Spraw ,abym w każdym momencie mojego życia był tym, kim chcesz, bym był i postępował według Twojej woli, aby się Tobie jak najbardziej podobać, aby przynosić Twojemu SERCU jak największą pociechę. Uczyń proszę tę łaskę każdemu człowiekowi. Bądź Panie Jezu wszystkim dla wszystkich, tylko TY, który jesteś Wszystkim dla każdego z nas".

Niech Matka Boża, do której pielgrzymujemy w tym miesiącu rozszerza też nasze serce, aby móc też podjąć apel papieża Franciszka, który pielgrzymował 7 lipca do Bari, aby przez wstawiennictwo św. Mikołaja prosić wszystkich zwierzchników kościołów wschodnich i zachodnich, a także ludzi dobrej woli; za chrześcijan na Bliskim Wschodzie - eksterminowanych, naznaczonych bombardowaniami, przemocą, wyzyskiem, zamachami terrorystycznymi, głodem i cierpieniem najbliższych.

 

Intencja na wrzesień 2018

serce krzyz

Wrzesień to początek roku szkolnego, ale też początek naszego zgromadzenia  małych sióstr (8.09.1939), początek życia br. Karola(15.09.1858), początki życia każdego z nas, o których nam przypominał Ojciec Św. Franciszek na spotkaniu z rodzinami w Dublinie i Knock. To życie ochrania Matka i w jej święta, jak i w zwykłe dni pamiętajmy o słowach Karola de Faucauld:

„Zaledwie się wcieliłem w łono mej Matki, poprosiłem Ją, by mnie zaniosła do domu, gdzie miał narodzić się Jan... Już przed swoim narodzeniem wypełniam to dzieło, jakim jest uświęcenie ludzi i pobudzam swą Matkę, by nad nim razem ze mną pracowała (..)- bez słów, w milczeniu, pośrodku tych którzy mnie nie znają( ...) zanieście tam Ewangelię, głosząc ją nie słowami ,ale przykładem”.
 

Intencja na październik 2018

serce krzyz

W tym miesiącu różańcowym, doświadczając jak potężną bronią w walce ze złem w nas i wokół nas  jest ta modlitwa. Prośmy o zwycięstwo dobra we wszystkim, słowami br. Karola  odwołując się do dobroci Boga i ufajmy Jego prowadzeniu:

„Ja tak słaby, nędzny  grzesznik, wciąż poddany wiatrom pokus, które są silniejsze niż ja słaby o tak  uznaję je! Proszę nie pozwól mnie kusić ponad miarę. Czuję Twoją rękę nieustannie nade mną, która mnie chroni  od najpoważniejszych pokus".
 

Intencja na listopad 2018

serce krzyz

Listopad to czas obcowania Świętych. Jesteśmy jednym ludem „oświeconym wielkim światłem, znajomością Jezusa. On udziela łaski za łaską. Lituje się nawet nad tymi, którzy o Nim zapominają, są mu niewierni, obrażają Go” (Brat Karol).
„Mój Boże spraw ,abyśmy nie odrzucali Jego miłosierdzia i abyśmy dali się Mu nieść do nieba” (Brat Karol).

W tym szczególnym okresie łączności z duszami  tych ,którzy już odeszli, wspominamy Brata Karola i Małą siostrę Magdalenę ,której kolejna rocznice przejścia do Pana będziemy świętować…
Wspominając  ich i patrząc na ich życie czujemy się wezwani, "aby dobrze używać życia, bo chwile są bardzo krótkie" (Brat Karol).
 

Intencja na grudzień 2018

serce krzyz

Czas Adwentu, oczekiwania na przyjście Jezusa, na świętowanie Bożych Narodzin. Jak bardzo nam potrzeba tego Księcia Pokoju( wobec wojny na Morzu Czarnym, w Czadzie , niepokojów w na granicy z Meksykiem, demonstracji w Paryżu). Potrzeba przyjścia Tego ,który jako Dziecko może rozbroić nasze serca pełne złości,  agresji, pretensji….poprzez bezradność  i kruchość niemowlęcia:

„Gdy stałem się dzieckiem, małym i łagodnym, wołałem do Was: ufności, nie bójcie się Mnie, przyjdźcie do Mnie, weźcie mnie w ramiona, adorujcie Mnie. Gdy mnie adorujecie, czynicie to, czego domagają się dzieci, całujcie Mnie, nie obawiajcie się , nie bądźcie zalęknieni wobec małego, tkliwego dziecka, które się do was uśmiecha i wyciąga do was ramiona. Jest waszym Bogiem, ale pełnym serdeczności, miłości i ufności.”( Brat Karol)

Módlmy się o przemianę naszych serc, o otwarcie na Dzieciątko, które rodzi się dla nas w Betlejem.