Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.” (za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

Tegoroczne intencje przygotowywać będą Małe Siostry Jezusa. Niech więc każdy pierwszy czwartek miesiąca będzie dla nas szczególnym czasem bliskości z Panem i pozwoli nam na nowo odkryć duchowość Nazaretu.

 

           

Intencja na czerwiec 2023

1 czwartek miesiaca  

W miesiącu czerwcu  Kościół daje nam do przeżycia wiele świąt, tak jakby chciał zwrócić nam uwagę na centrum, naszego życia, na Jezusa, który nas nieustannie zaprasza do przyjmowania Życia od Jego Dawcy. Pragnie byśmy nigdy nie tracili Go z oczu, trwając w nieustannym dziękczynieniu i wchodząc w pragnienia Jego Serca. Brat Karol mówił nam o obecności Jezusa w Eucharystii, w Kościele, w sakramentach jakich nam Kościół  udziela i w każdym człowieku. Prośmy by wzrastała nasza miłość do Kościoła, byśmy krytykę potrafili zamienić na modlitwę za najsłabszych jej członków.

Prośmy Jezusa i Maryję-Matkę Życia by wzrastała w nas  miłość   taka, jaką dostrzegamy u Jezusa kiedy patrzymy na Jego  rozpostarte, przybite do Krzyża ramiona i serce przebite, broczące krwią. Niech nam Jezus pomoże wydawać nasze życie za braci i siostry bez względu kim i jacy są. Módlmy się przede wszystkim za tych ,których życie jest w zagrożeniu, bo są słabi, nieproduktywni, wymagający stałej pomocy...

           

Intencja na maj 2023

1 czwartek miesiaca  

Wkraczamy w piękny, pełen kolorów miesiąc maj. W jego pięknie spotykamy też Maryję, Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Śpiewamy pieśni opiewające cnoty Maryi, litanię loretańską itp. Brat Karol przedstawia nam obraz tej, która wpatrzona jest w swojego Syna umiłowanego, wpatrzona i wsłuchana, idąca z odwagą przepojoną miłością aż po krzyż. Właśnie pod krzyżem, w sytuacji nie do pojęcia trudnej, Jezus poleca umiłowanemu uczniowi przyjąć Maryję do siebie, do swego domu. Maryja, jako Matka zna cierpienia swoich synów i córek - tych którzy narażeni są na utratę życia, zdrowia, swoich ukochanych. Tylko Ona jest w stanie przeprowadzić nas przez te wszystkie ciemności i beznadzieje.

Prośmy dla nas o otwarte serca o dar słuchania Maryi jako naszej najlepszej Matki. Ona nas nie zwiedzie, a droga, którą nam zaproponuje będzie dla nas najlepszą.

           

Intencja na kwiecień 2023

1 czwartek miesiaca  

Ojciec święty Franciszek prosi by w tym miesiącu modlić się o " kulturę wyrzeczenia się przemocy "Brat Karol w bardzo prostych słowach udziela rady byśmy mieli" tę gorliwość i cnoty jakie mieli chrześcijanie pierwszych wieków- choćby za czasów Nerona- kiedy świadczyli miłość a doświadczali przemocy". Wpatrzeni w Jezusa, w Jego postępowanie, mocą Miłości Ukrzyżowanej  możemy również zatrzymywać na sobie tę  przemoc, która w mniejszym lub większym stopniu dotyka nas  każdego dnia.

Prośmy Najlepszego Ojca wszystkich ludzi by pokazywał nam drogę pokojowego rozwiązywania tak małych jak i wielkich konfliktów ,aby z naszych ust wychodziły słowa pełne łagodności i mądrości, zachęcające do dialogu i porozumienia. Niech w głębi naszych serc przeciwnik będzie siostrą, bratem. Troskę o nasze życie złóżmy w ręce Tego ,który nas stworzył i bardziej się troszczy o nie  niż o polne lilie.

           

Intencja na marzec 2023

1 czwartek miesiaca  

Jesteśmy na początku Wielkiego Postu. Jezus 40 dni spędza na pustyni gdzie zostaje wyprowadzony przez Ducha. Pismo święte zachęca nas by pójść śladem Mistrza z Nazaretu. Brat Karol mówi, że „trzeba trwać na pustyni, by otrzymać łaskę otworzenia swego serca i pozostawienia całkowicie miejsca dla Boga”.

Prośmy Ducha Świętego by pozwolił nam w ciszy i samotności zobaczyć nasze reakcje, nasze myślenie, to czy rzeczywiście opowiadają się one po stronie Boga czy tego, który pragnie odwieźć nas od Stwórcy. Dla brata Karola to czas pozwalający na kształtowanie w nas królestwa Bożego. Doświadczając sami  Bożego miłosierdzia błagajmy  równocześnie za wszystkich naszych braci, szczególnie tych zagubionych, o łaskę spotkania Boga, który jako jedyny  może wyprowadzić z najtrudniejszych sytuacji, uwikłań czy przemocy nawet jeżeli po ludzku myślimy inaczej.

           

Intencja na luty 2023

1 czwartek miesiaca  

Miesiąc luty rozpoczyna się od ofiarowania Jezusa w świątyni. Maryja niesie w swych ramionach Prawdziwe Światło, Jezusa Chrystusa,  Miłość, która pragnie wyrwać nas z ciemności grzechu i zła. Niesie by Go Ofiarować  i to nie tylko Bogu ale też każdemu z nas. Brat Karol napisał: "Skoro tylko uwierzyłem, zrozumiałem, że nie mogę już żyć inaczej, jak jedynie dla Niego”.

Grzesznik otrzymał Światło, które go tak zafascynowało, że od tej pory żyje dla Jezusa i z Nim. Przyjmijmy więc z rąk Maryi Pana i Zbawcę i rozpoznajmy w Nim to czułe Światło, które nie potępia  lecz podnosi ,ukazuje brud ale nie boi się wyciągnąć Swych rąk w obawie, że się zabrudzi. Prośmy Maryję o odwagę kroczenia w Świetle Prawdy, w Świetle Miłości Miłosiernej.

           

Intencja na styczeń 2023

1 czwartek miesiaca  

Z brata Karola: "Cała religia wyraża się w słowach: miłość i miłosierdzie"

Nowy Rok rozpoczynamy prośbą o pokój. Papież Franciszek zwraca nam uwagę w swoim orędziu na magiczne wprost słowo "razem" Prawdziwy pokój otrzymujemy od Pana w darze miłości miłosiernej. Prośmy Ducha świętego o dar rozwijania go w sobie i przekazywania go tym wśród, których żyjemy. Pan nasz przychodząc  do nas na ziemię uniżył samego siebie. Starajmy się naśladować Go na tej drodze umierania sobie by obdarować drugiego życiem. Nie spuszczajmy oczu z Jezusa  oddającego Swe życie za każdego z nas.