Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc. Tegoroczne intencje przygotowywać będzie ks. Jakub Drosik, ze wspólnoty kapłańskiej Jezus Caritas.

 

       

Intencja na maj 2020

serce krzyz

W miesiącu maju prośmy naszego Brata i Pana, aby wzbudził w naszych serca ufność, że to On nas prowadzi przez ciemności i jasności naszego życia - abyśmy potrafili prosić o nowe, święte powołania do służby we wspólnocie Kościoła; o święte rodziny, które są pierwszym Nazaretem, gdzie młodzi mogą usłyszeć i doświadczyć obecności i zaproszenia Pasterza: Pójdź na mną.

Brat Karol pisał: "Tak jak te pastwiska, które dałeś mi tu, w Nazarecie, Boże! Jaką wdzięczność jestem Ci winien! Obym tylko pozwolił się Tobie prowadzić, Boże, wszystko obróci się na dobre mojej duszy, wszystko ją z Tobą zjednoczy, zwróci ją ku Tobie..."
Pamiętajmy też w naszych wołaniach do Maryi, naszej Mamy, Mamy Słowa Wcielonego o małej siostrze Gabi - o dar nieba.

       

Intencja na kwiecień 2020

serce krzyz

W miesiącu kwietniu prośmy naszego Brata i Pana, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, aby pomógł nam w zmaganiach z koronawirusem. Nadal módlmy się za cały świat, prośmy szczególnie za wszystkich, którzy pracują w służbie zdrowia - o poczucie jak troskliwym i kochającym jest Bóg Ojciec.
Otoczmy modlitwą wszystkich, którzy doświadczając cierpienia tracą wiarę w dobrego Boga.

Brat Karol pisał: „Mój Boże, jeżeli istniejesz spraw bym Cię poznał”.
"Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt) - niech w tym miesiącu nasza miłość do Boga przejawia się w służbie drugiej osobie.

       

Intencja na marzec 2020

serce krzyz

W miesiącu marcu prośmy naszego Brata i Pana, których dał nam życie, uczy nas służby wobec najmniejszych, chorych, słabych tego świata za wszystkich chorych, cierpiących -  za wszystkie osoby dotknięte korona wirusem.
Niech w tych dniach szczególnie towarzyszy nam modlitwa za małą siostrę Gabrysię - o cud uzdrowienia dla niej. Przecież sam brat Karol pisał, że Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych!
Za wstawiennictwem Maryi, Tej, która uczy nas spotkania z Jezusem i drugim człowiekiem, która uczy nas wytrwałości módlmy się modlitwą brata Karola:

"Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam – ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa moja nieraz płynie bez echa – poza mną rozgłośny śmiech szatana – zwątpienie.
Z drogich nawet ust płynie pytanie – po co i na co się męczysz?
Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.
Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym – godzin zaledwie kilka – więc z Tobą staję przy krzyżu i działam. Amen".

       

Intencja na luty 2020

serce krzyz

Prośmy naszego Pana i Brata Jezusa w intencji wszystkich, którzy doświadczają w swoim życiu krzyża cierpienia i choroby. Obejmijmy modlitwą Chiny i wszystkich dotkniętych ostatnimi wydarzeniami w Wuhan. Módlmy się za wszystkich chorych, także za braci i siostry, którzy doświadczają wielu słabości i trudów w sferze swej duchowości.

Brat Karol pisał:
Módlmy się z prostotą Jezusa, z Jego mocą Jego umiłowaniem do Boga i człowieka ... Bardzo módlmy się za wszystkich, bo wszyscy są "w sercu Jezusa". Im mocniej obejmujemy krzyż, tym ściślej lgniemy do przybitego doń Jezusa (por. Duch Jezusa 108  i Krzyczeć Ewangelię 43 ).

       

Intencja na styczeń 2020

serce krzyz

Prośmy Pana, który jest źródłem wszelkiego dobra, aby wszyscy ludzie potrafili dzielić się pokojem i miłością na wzór Jezusa z Nazaretu. Prośmy szczególnie o dobre duchowe owoce Europejskiego Spotkania Młodych, które odbyło się we Wrocławiu.

"Ufność, jaką darzą mnie Tuaregowie z sąsiedztwa, wrasta, dawne przyjaźnie zacieśniają się, nowe się tworzą. Oddaję usługi, jakie tylko mogę, staram się okazać, że ich kocham. kiedy nadarza się okazja, mówię o religii naturalnej, o przykazaniach Bożych, o Jego miłości, o zjednoczeniu z Jego wolą, o miłości bliźniego". (str. 178, "Brat Karol de Foucauld, brat Moris)