Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.”
(za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc. Tegoroczne intencje przygotowywać będą mali bracia Jezusa.

 

       

Intencja na luty 2019

serce krzyz

Módlmy się, aby Chrześcijanie mieli odwagę naśladować życie Jezusa w Nazarecie we wszystkich środowiskach gdzie aktualnie żyją.

Karol wkłada w usta Jezusa słowa "Możesz wieść twoje nazaretańskie życie wszędzie: realizuj je w miejscu najbardziej użytecznym dla bliźniego", (Charles de Foucauld, mój brat" str. 124 za Notatnik z Tamanrasset str. 46 - 22 lipiec 1905. Tłum. wł.)

       

Intencja na styczeń 2019

serce krzyz

Prosząc o pokój na całym Ziemi razem z Kościołem modlimy się aby szczególnie chrześcijanie, wyznawcy judaizmu i islamu mogli żyć w pokoju i braterstwie.

"...wspierając  każdego naszego brata z miłości do naszego ojca, który nie chce, aby jego dzieci oddawały złem za zło, spierały się, kłóciły się, ale chce by ci, którzy są dobrzy cierpliwie znosili każdą zniewagę od tych, którzy są źli zachowując spokój, milczenie, zgodę i miłość" ....(Charles de Foucauld "Petit frère Jésus" str. 51 ; komentarz Mt, 5. 39  z "Amour du prochaine"; tłum. własne).