Módl się razem z nami

I czwartek miesiąca

Brat Karol tak pisze w swoim rozważaniach do Ewangelii według św. Mateusza na temat słów, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów, gdy przeżywał trwogę konania w Ogrodzie Oliwnym: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną…” (Mt 26,38):

„Czy tylko do tych trzech Apostołów Pan nasz to mówi? Nie, mówi do nas wszystkich, których miłuje i których widzi w swym konaniu, do nas wszystkich, których wierna i tkliwa kompania jest Mu pociechą w tych chwilach bólu… Bądźmy więc wierni tej praktyce, „czuwania wraz z Nim” w każdy czwartkowy wieczór, by dotrzymywać Mu towarzystwa, wspierać Go, pocieszać, całą duszą trwać przy Nim w Jego konaniu… Niech ta praktyka czuwania w czwartek wieczór z naszym Panem konającym będzie jedną z wiernych praktyk całego naszego życia. Nie uchybiajmy jej nigdy, dla miłości do Serca Pana naszego… On nas o to formalnie prosi w tych oto słowach skierowanych do Apostołów: czy Mu tego odmówimy? Ach, Dziewico Święta, o mój dobry Aniele, o, święta Magdaleno, o, święty Piotrze, o, święty Józefie i święty Chrzcicielu wspomóżcie mnie, błagam was, abym nigdy już nie był na tyle niewdzięczny, na tyle niegodziwy na tyle ohydny, żeby Mu tego odmówić! Amen.” (za: Karol de Foucauld, Duch Jezusa, Gliwice 2016, s. 53)

Niech te słowa stale nas umacniają w naszej praktyce czuwania przy Jezusie w Ogrójcu w każdy czwartek.
W duchu jedności i wzajemnej miłości oraz jako znak Komunii, niech pierwszy czwartek każdego miesiąca będzie dla nas takim szczególnym dniem, w którym jednoczyć się będziemy na modlitwie przed Panem w konkretnej zaproponowanej wspólnej intencji. Niech ta intencja towarzyszy nam i będzie obecna również przez cały dany miesiąc.

Tegoroczne intencje przygotowywać będą Małe Siostry Jezusa. Niech więc każdy pierwszy czwartek miesiąca będzie dla nas szczególnym czasem przygotowania do kanonizacji brata Karola i pozwoli nam na nowo odkryć duchowość Nazaretu.

 

           

Intencja na wrzesień 2022

1 czwartek miesiaca  

"Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi." ( Łk 2, 52)                     Pierwszy czwartek września zbiega się z rocznicą wybuchu II-giej wojny światowej ale i też z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To okrucieństwo jakie przynosi ze sobą wojna, przemoc, nienawiść nie skończyły się. Nie trzeba nam szukać daleko. Wystarczy popatrzeć w kierunku wschodnim.Bomby, rakiety spadają na szkoły, przedszkola uniwersytety... Króluje brak odpowiedzialności za życie ale i przyszłość dzieci i młodzieży a przecież mają prawo do godnego życia, do wzrastania w mądrości, do zdobywania wiedzy, do doświadczenia czułej miłości i bezpieczeństwa.

Prośmy Pana rzeczy niemożliwych by na tych trudnych drogach życia milionów dzieci stawiał ludzi odważnych, pełnych dobroci i duchowego piękna tak by każde dziecko miało poczucie bezpieczeństwa  jak i możliwość wzrostu, aby ukazywano im drogę prawdy, by otaczane były szacunkiem a nie były manipulowane w imię jakiejś prywatnej ideologii. Niech nam Bóg daje łaskę odpowiedzialności za drugiego człowieka, łaskę nawrócenia.

           

Intencja na sierpień 2022

1 czwartek miesiaca  

Postąpmy w tym miesiącu tak jak św. Karol de Foucauld tzn. wybierajmy nieustannie drogę nawrócenia i niech to będzie znakiem naszego stałego wyboru pójścia za Chrystusem.

Prośmy za wszystkimi uwikłanymi w jakiekolwiek nałogi, świadomi tego, że Bóg nigdy nie pozostawia nas bez pomocy a wprost przeciwnie nieustanne nam towarzyszy. Droga być może nie zawsze łatwa, ale z  Maryją - ucieczką grzeszników, naszymi świętymi patronami  jak również bratem Karolem wierzmy, że jest możliwa.

           

Intencja na lipiec 2022

1 czwartek miesiaca  

Bardzo wiele osób, począwszy od dzieci w różnym wieku jak i dorosłych łącznie z osobami w podeszłym wieku pragnie ten czas wykorzystać na odpoczynek słusznie zresztą należny po czasie wzmożonej pracy i wysiłku. „A gdy Bóg w dniu szóstym ukończył swe dzieło nad, którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął…Wtedy Bóg  pobłogosławił ów dzień siódmy i uczynił go świętym." Rdz 2, 2-3
Odpoczynek nie tylko należy się wszystkim, ale jest nawet obowiązkiem.

Módlmy się byśmy umieli korzystać z tego czasu. Niech on będzie nie tylko dla wzmocnienia ciała ale i ducha. Niech pozwoli nam odkrywać piękno świata i przeogromną troskę naszego Stwórcy. Pamiętajmy również o tych, którzy nie mają takich możliwości z powodu ubóstwa, wojny, różnorodnych trudności w rodzinie. Sami też starajmy się odpoczywać przy Sercu Jezusa w adoracji tak jak to czynił święty brat Karol.

           

Intencja na czerwiec 2022

1 czwartek miesiaca  

W swoim słowie po kanonizacji brata Karola Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę stwierdzając, że święty Karol odsłonił nam ludziom XXI wieku zasadniczy i powszechny aspekt wiary, a który sprowadza się do dwu krótkich słów: JEZUS-CARITAS. Kiedy patrzymy na namalowane  przez brata Karola płótno z wizerunkiem Jezusa z otwartymi szeroko ramionami i otwartym sercem, ta dewiza brata Karola Jezus - Caritas wypełnia się najpełniej.

Prośmy więc świętego Karola by, uprosił nam u Boga Tę łaskę ,byśmy potrafili przygarniać do naszych serc każdego człowieka, obdarzając go tą miłością jaka jest  i jaka wypływa z serca Jezusa. Błagajmy Boga ,by nasze myśli były pełne błogosławieństwa, wyrozumiałości, uprzedzającej dobroci, by przytulały każdego a nie odrzucały. Niech nam Pan udzieli łaski nieustannego kontemplowania  postaw Jezusa ,szczególnie z tego okresu kiedy żył w Nazarecie. Uczmy się żyć z Panem i dla Pana uwielbiając Go za to wszystko co przynosi ze sobą każdy, zwyczajny dzień.

           

Intencja na maj 2022

1 czwartek miesiaca  

W styczniu 1902 roku brat Karol pisze: "Pragnę aby wszyscy: chrześcijanie, muzułmanie, żydzi czy innowiercy patrzyli na mnie jak na brata wszystkich bez wyjątku....Oni zaczynają nazywać mój dom "fraternite" braterstwo. To ma być dom dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Nikt nie może być z niego wykluczony, dla każdego drzwi jego winny być otwarte”.

Czyż tego obrazu nie można porównać z tym, na którym Jezus wisi na krzyżu z rozpiętymi  ramionami tak jakby pragnął przygarnąć do Siebie każdego człowieka, objąć go czule i powiedzieć: zobacz jak cię kocham.
15-go maja 2022 brat Karol będzie ogłoszony  świętym. Jego życie to wzór jaki nam Kościół daje na teraz, na epokę w jakiej żyjemy.
Prośmy brata Karola o wstawiennictwo, by nikogo nie wykluczać z tej miłości, dobrze czyniąc każdemu kto tego potrzebuje. Niech nasza miłość będzie bezinteresowna, nie oczekująca niczego w zamian, pełna nadziei, obdarzająca wolnością tak jak to czyni nasz ukochany Bóg w Jezusie Chrystusie. Bądźmy zaczynem jedności.

           

Intencja na kwiecień 2022

1 czwartek miesiaca  

Brat  Karol: "Nikt nie potrafi otworzyć swego serca przed Bogiem,jeśli uprzednio nie otworzy go przed drugim człowiekiem".

Przede wszystkim pragniemy Ci Jezu podziękować za to, że otwarłeś serca tak wielu ludzi na przyjęcie naszych sióstr i braci z Ukrainy, gdzie od ponad miesiąca toczy się wojna, gdzie spadają bomby na domy mieszkalne a nawet szpitale domy dziecka czy szkoły.
Nie zastanawialiśmy się kim są, czy jacy są uciekinierzy. Po prostu potrzebowali pomocy, schronienia, okazania czułego, wrażliwego serca, współczucia.
Teraz prosimy Cię gorąco o dar wytrwałości szukania dobra dla każdego z przebywających u nas uchodźców,nie oceniania  a brania na swoje barki inności jaką ze sobą przynoszą.
Bez Twojej Boże pomocy do niczego nie jesteśmy zdolni. Jezu pomóż! Jezu zawierzamy Ci całą te sytuację.

           

Intencja na marzec 2022

1 czwartek miesiaca  

Pan Jezus do brata Karola: „Streszczeniem religii jest Moje serce. Ono ma wam przypominać miłość jaką Bóg ma do każdego z was i jaką pragnie abyście  oddawali tak Bogu  jak i ludziom" (Jezus Caritas, Z rozważań brata Karola).

Prośmy, aby Bóg dał nam serca czułe, wrażliwe, otwarte na każdego  człowieka ,na wzór serca Jezusowego ,szczególnie teraz gdy stoimy wobec cierpienia tylu naszych braci z Ukrainy szukających naszego wsparcia . Prosimy dziś szczególnie za matki uciekające ze swoimi dziećmi przed bombami, za rodziny pozostawiające cały dorobek swojego życia. Okazujmy każdej napotkanej  osobie tę miłość jakiej doświadczamy od Boga. Wspominajmy słowa usłyszane od Jezusa: "Byłem głodny a daliście Mi jeść,...,byłem przybyszem a przyjęliście Mnie "
Niech Maryja Matka pokoju rozciągnie swój płaszcz nad całą Ukrainą i wyjedna pokój i pojednanie .

           

Intencja na luty 2022

1 czwartek miesiaca  

Z Reguły brata Karola dla  braci:
"Niech ich powszechna i braterska miłość będzie niczym reflektor. Niech nikt, nawet największy grzesznik nie będzie z niej wykluczony. Módlmy się za wszystkich bez wyjątku". "Miłość powszechna wyraża się w miłości do tego, kto stoi przede mną " za br. Karolem - br. Antoine Chatelard.

Wokół Ukrainy zacieśnia się szpaler wojsk rosyjskich wyposażonych w ciężką broń. Wojna wisi na włosku. Naucz nas Panie patrzeć na każdego człowieka jak na brata i błagać Boga o dar przemiany serca, o zmiłowanie dla tych, którzy angażują się w przemoc. Niech nam też pomoże stać przy słabych, zalęknionych, pełnych niepokoju o swoje życie i swoich bliskich. Prosimy Cię Panie o dar pokoju na Ukrainie o oddalenie najmniejszych oznak agresji. Panie Ty  wszystko możesz. Organizatorom wszelkich wypraw wojennych przemień serca i sposób patrzenia na brata.

           

Intencja na styczeń 2022

1 czwartek miesiaca  

„Kochajmy każdego człowieka, bo jest naszym bratem, i Pan Bóg chce, byśmy go serdecznie miłowali i patrzyli na niego jak na naszego brata. Jest on umiłowanym nade wszystko dzieckiem Bożym! Jest ceną krwi naszego Pana, okryty tą krwią jak płaszczem, ukochany przez Boga i przez Jezusa aż po całopalną Ofiarę na Kalwarii” (Oeuvres spirituels, 89).

Módlmy się w ten czwartek i w tym miesiącu styczniu zwłaszcza za naszych braci, którzy padli ofiarą politycznej gry i koczują od wielu miesięcy na granicy między Polską a Białorusią, ulegając manipulacji i przemocy, sami stając się agresywni. Módlmy się i za tych naszych braci, którzy mają władzę i głos decyzyjny w sprawie tego konfliktu, by chcieli otworzyć się na mądrość z góry dla znalezienia pokojowego rozwiązania tego konfliktu.
Pamiętajmy, że jedni i drudzy są umiłowanymi dziećmi Bożymi, za których Jezus przelał swoją krew.