Jezus Caritas nr 16/20 IX 2009

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca, Kościół rozpoczął Rok Kapłański.

Dla nas - duchownych - to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Ojciec Święty wskazał także, że jest on związany ze 150. rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya, który został ogłoszony patronem wszystkich kapłanów (dotąd był patronem proboszczów). Rok Kapłański zakończy się w sobotę, 19 czerwca 2010 r., i będzie to jednocześnie Światowy Dzień Kapłanów.

„Powinien to być rok modlitwy księży, z księżmi oraz za księży, rok odnowy duchowości prezbiterium i poszczególnych kapłanów” - podkreślił kard. Claudio Hummes, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.
Kolejny numer naszych „Materiałów” poświęcamy refleksji wokół Listu Ojca Świętego Benedykta XVI na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. Rocznicy Dies Natalis Świętego Proboszcza z Ars.