Jezus Caritas nr 17/22 XI 2009

Bł. Karol de Foucauld jest duchowym przewodnikiem dla kapłanów pragnących realizować swoje posłannictwo zgodnie z Chrystusowym nakazem: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

Mały Brat Jezusa podjął próbę radykalnego naśladowania Mistrza z Nazaretu. Swoim życiem w duchu ewangelicznego ubóstwa pociągał innych do Chrystusa. Nasza Kapłańska Wspólnota Jezus-Caritas jest miejscem wzajemnego zachęcania się do ewangelicznego radykalizmu. Szczególnie istotnym momentem wspólnego motywowania siebie do podjęcia tego wyzwania jest rozmowa braterska.
Bieżący numer naszego Pisma zawiera teksty, które mogą być pomocne w praktykowaniu tego – wspólnie podejmowanego – ćwiczenia duchowego.