Jezus Caritas nr 22/29 IV 2012

11 października 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI listem apostolskim ogłosił Rok Wiary, który ma się rozpocząć 11 października br., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. 

Jego zakończenie przewidziano na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada 2013.
11 października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez  mojego poprzednika, bł. Jana Pawła II, aby okazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Właśnie w październiku 2012 r. – pisze w swoim liście Benedykt XVI – zwołałem Zgromadzenie Ogólne Synodów Biskupów na temat: Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji ponownego odkrycia wiary.

Nie po raz pierwszy Kościół jest wezwany do celebrowania Roku Wiary. Mój czcigodny poprzednik, Sługa Boży Paweł VI ogłosił podobny w 1967 r. dla upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła w 1900 lat od ich najwyższego świadectwa wiary, chciał, aby w całym Kościele było prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary. Myślał, że w ten sposób cały Kościół będzie mógł podjąć wyraźną świadomość wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby ją umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać.