Spotkanie drugie u księdza

W czasie naszej drogi z Nazaretu do Betlejem zatrzymujemy się na spotkanie u księdza ze wspólnoty kapłańskiej Jezus Caritas.

Spotkanie pierwsze u Małych Braci Jezusa

Przed nami pierwsze spotkanie w czasie naszej drogi z Nazaretu do Betlejem - spotkanie u Małych Braci Jezusa.

Wprowadzenie

Wprowadzenie do rekolekcji