Spotkanie drugie u księdza

W czasie naszej drogi z Nazaretu do Betlejem zatrzymujemy się na spotkanie u księdza ze wspólnoty kapłańskiej Jezus Caritas.