XXXIII Niedziela Zwykła, Jest blisko

15 listopada 2015 r. XXXIII Niedziela Zwykła

Jest blisko


Ewangelia Mk 13, 24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

 

Rozważanie

Kolejny paradoks. Przychodzą mi na myśl, słowa piosenki: „Kto nigdy nie żył, nigdy nie umiera. Nic nie utraci ten, co nie miał nic”.  Nie możemy przecież mówić o zmartwychwstaniu, jeśli nie pomyślimy, że mamy umrzeć.  Koniec życia tutaj na ziemi dla każdego z nas w momencie jego śmierci, jest początkiem życia. Ewangelia jest zawsze Dobrą Nowiną o Bogu życia.
Dzisiejsza Ewangelia uczy nas pewnej formy odchodzenia z tego świata, pewnej formy umierania. Ale jeszcze bardziej dzisiejsze słowo uczy nas sposobu życia, jak żyć aby zmartwychwstać, bo przecież „kiedy staniemy w obecności Boga, zapyta nas o dwie rzeczy: czy byliśmy w Kościele i czy pracowaliśmy w Kościele; wszystko inne się nie liczy” (Kard. J.H. Newman).
„Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, pozostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze przyniesie obfity plon”. To zdanie z Ewangelii w pismach i listach brata Karola, powraca jako motyw przewodni, a jego życie jest ilustracją tego zdania. W prawie stulecie śmierci nie sposób zliczyć uczniów tego zakonodawcy, a uniwersalność jego idei jest natchnieniem i podporą dla każdego człowieka dobrej woli.
Trzeba umrzeć raz dla świata aby żyć wiecznie dla Jezusa. Tak żyć!

 

Modlitwa

Panie Jezu dopomóż mi, abym potrafił żyć tak na ziemi, żeby zasłużyć na wieczne życie z Tobą.

 

Rozważa Piotr.