Uroczystość Chrystusa Króla, Jego królowanie

22 listopada 2015 r. Uroczystość Chrystusa Króla

Jego królowanie


Ewangelia J 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

 

Rozważanie

Ktoś zupełnie nie dawno powiedział mi takie zdanie: „Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem”.
Jakoś te słowa pomagają odkryć dzisiejsze Słowo. Chrystus się wydaje się za Kościół, kiedy on ma skazy, zmarszczki, grzechy. Media są tego pełne. Ale Chrystus wydaje się za taki Kościół, który ma grzechy, skazy, zmarszczki. Bo doskonałość jest punktem dojścia, a nie punktem wyjścia. Władza Chrystusa nad nami temu właśnie służy, tej tęsknocie za doskonałością, za świętością. Jezus ma tytuł do tej władzy bo się wydaje za nas właśnie wtedy kiedy mam skazy, wady.
My znamy prawdę o sobie, nikt z nas nie musi udawać jaki jest. Każdy z nas zna swoje grzechy. Jednocześnie Jezus wiąże się z nami, wchodzi z nami w relację. Cała władza Jezusa nad nami służy temu byśmy rośli, byśmy byli doskonali.

Trzeba poddać się tej władzy Jezusa. To się dzieje w Eucharystii. Poddać się Jezusowi. Na tym polega Jego królowanie. Jezus na ołtarzu składa ofiarę Bogu. To jest Jego władza nad Ciałem, to jest ofiara z Jego życia. On ma taką władzę nad nami byśmy razem z Nim weszli w rzeczywistość krzyża. Jedyny moment kiedy Jezus objawił swoje królowanie to jest moment krzyża. Możemy wejść jako Ciało z Chrystusem w doświadczenie krzyża.

A nasz brat Karol? Zdaniem Karola cierpienie łączy się nierozerwalnie z miłością do Jezusa, "by oddać miłością za miłość". Cierpienie służy też naśladowaniu Jezusa. Mały Brat nie chce być "ukoronowany różami, gdy Jezus jest ukoronowany cierniami".

Są takie momenty, że to co wybrałeś i ukochałeś objawi Ci się jako krzyż. Wtedy się sprawdzi czy On jest Twoim królem. Jeśli wtedy nie przeżywasz Jego władzy nad sobą, to nie nawet konstytucyjne ustanowienie królowania Jezusa. On objawił swoją władzę w godzinie krzyża.

 

Modlitwa

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.

 

Rozważa Piotr.