IV Niedziela Adwentu, Radość spotkania

20 grudnia 2015 r. IV Niedziela Adwentu

Radość spotkania


Ewangelia Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

 

Rozważanie

Rozmowa Elżbiety z Maryją pokazuje, jak Elżbieta rozumie wiarę i jak rozumie życie. Zwraca się Ona do Maryi: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" Tak może powiedzieć tylko ktoś, kto zna moc Słowa Bożego. Te słowa to klucz do zrozumienia tej tajemnicy jak i samej Elżbiety, która trwa przy Bogu, ponieważ wierzy, że spełnią się słowa, które Bóg wypowiedział.

Mamy dzisiaj Ewangelię, która jest tajemnicą "Nawiedzenia Elżbiety". Ta Ewangelia niech będzie bliska każdemu z nas, podobie jak była bliska Elżbiecie jak również i błogosławionemu Karolowi. Mamy Słowo, które pochodzi od Boga - Ewangelię - i można mu zawierzyć i zostać błogosławionym, szczęśliwym.

Dzisiejsza Ewangelia daje nam konkretne zadanie: rozpoznać czas nawiedzenia. Jeśli człowiek nie rozpozna Boga, który do niego przychodzi, nie będzie sobą. "Człowiek, który nie rozpozna Boga, który do niego przychodzi w tym, co zwykłe, codzienne i znane, zaprzepaści to, kim mógłby być" - pisze biskup Ryś.

Kiedy brat Karol zamierzał opracować regułę życia, wciąż powracał do Ewangelii, do Jezusa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rok brata Karola. Boża logika, podaje nam dzisiaj konkretne Słowo. Trzeba nam rozpoznać czas nawiedzenia. Pozwólmy sobie zostać nawiedzonym.

 

Modlitwa

O Maryjo, uwierzyłaś i otrzymałaś nagrodę swojej wiary. Spraw Matko, aby w każdym z nas był Twój duch i pomóż nam przyjąć do serca Słowo Boga, byśmy potrafili być wrażliwi na Słowo.

 

Rozważa Piotr