Wielka Sobota, Pamiętajmy słowa Jezusa

26 marca 2016 r. Wielka Sobota

Pamiętajmy słowa Jezusa


Ewangelia Łk 24, 1-12
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

 

Rozważanie

Można śmiało powiedzieć, że czas który teraz przeżywamy w Kościele, a także wydarzenia o których mowa w dzisiejszej Ewangelii są kulminacją Starego i Nowego Testamentu.
To wszystko co nam powiedział Jezus „przypomnijcie sobie, jak wam mówił…”(Łk 24, 6), prowokuje nas do postawienia kilku pytań.
Czy znam słowa Jezusa? (św. Hieronim mówił: Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa). Jak będę znał Słowa Zbawcy to wtedy nie będę błądził, nie będę szukał „żyjącego wśród umarłych” (Łk 24, 5b).  Czy znam Jego głos? Czy Jego Słowo pociąga mnie i fascynuje? Osoby zakochane coraz bardziej się do siebie upodabniają. Czy moje życie duchowe (Eucharystia, czytanie i medytowanie Słowa Bożego…) upodabnia mnie do Jezusa? Zakochani potrafią siedem godzin stać na mrozie. Ile godzin jestem „z” i „dla” Jezusa?
To są pytania nad którymi warto się chwilę zatrzymać.  
Pomocą i przykładem dla nas jest bł. Karol, który całym sobą walczył o relację z Jezusem, o to by usłyszeć Jego głos. Jak już usłyszał Jego głos, to poszedł za Nim do końca, żyjąc radykalnie Ewangelią.

 

Modlitwa

Panie Jezu proszę Cię o Twojego Ducha, naucz mnie miłości. Daj mi przylgnąć do Twojego Słowa, które jest życiem. Oto ja Twoje dziecko niech mi się stanie według Słowa Twojego.

 

Rozważa kleryk Tomasz z Opola.