Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Ciało wydane

26 maja 2016 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ciało wydane


Ewangelia Łk 9, 11b-17

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść! Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu! Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

 

Rozważanie

Kościół wychodzi dziś poza mury świątyń, aby ogłosić światu swoją wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Mistyczne Ciało Chrystusa ukazuje światu Ciało Chrystusa-Pokarm, dzięki któremu żyje. Kościół staje się jeszcze bardziej Ciałem, gdy przyjmuje Ciało Eucharystyczne, Jezusa-Miłość, i gdy tak jak On potrafi się WYDAĆ za innych i dla innych.

Kościół tego dnia nie tylko powinien wyjść ze świątyni, ale także wejść i ukryć się w sobie, by głębiej siebie zrozumieć. Warto tego dnia nie tylko uczestniczyć w procesji, ale także więcej czasu spędzić u stóp Eucharystycznej miłości, na adoracji, w "milczącym podziwie", by móc być bardziej CIAŁEM WYDANYM.

 

Modlitwa

Jezu, daj mi, poprzez wpatrywanie się w "Ciało za nasz wydane", poznać, jak mam się WYDAWAĆ innym.

 

Rozważa ks. Mateusz z Piły.