Uroczystość Wszystkich Świętych, Błogosławieni

1 listopada 2016 r. Uroczystość Wszystkich Świętych

Błogosławieni


Ewangelia Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.


Rozważanie

Każdy człowiek na ziemi ma swoje takie miejsce, które jest błogosławione przez Boga, jeśli je odnajdzie, to wtedy się rozwija, ma wiele dobrych ludzi wokół, szczęśliwą rodzinę i chociaż cierpienie od czasu do czasu zapuka w okno, to wcale niczego nie zmienia. Miejsce błogosławione przez Boga, jest naszym przeznaczeniem. Kiedy rano wstajemy czujemy się szczęśliwi, wiemy dlaczego zaczynamy dzień, czujemy sens w naszym sercu…
Błogosławione miejsca, które Bóg nam daruje…
Są tacy ludzie, którzy błogosławią nam w życiu. Moja Mama każdego dnia wieczorem błogosławi wszystkie strony świata, by posłać swojego Anioła do ludzi jej bliskich.
Błogosławieni ludzie, którzy nam ciągle dobrze życzą i swego Anioła posyłają…
W tym pięknym roku Miłosierdzia, zaprosiłyśmy nasze siostry, które wystąpiły z naszego Zgromadzenia. Niektóre wróciły jak do domu i z bijącym sercem. Dla większości był to czas przebaczenia i podania sobie dłoni.
Błogosławione, święte gesty, proste i zwyczajne, które sprawiają, że życie nabiera Bożego wymiaru, taki dotyk nieba…
W dniu Wszystkich Świętych dotykamy mocy BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Świętujemy prostotę i wielkość ludzi, którzy poznali miejsca , które Bóg im podarował, by czynili święte gesty zmieniające świat . Dlatego to wielkie święto, bo jest dotykiem świętości prostego życia oddanego Bogu.
„Nie mogę zrozumieć miłości bez potrzeby upodobnienia się”- to zdanie Brata Karola, które stało się jego wielkim pragnieniem, żyć tak jak JEZUS w Nazarecie, jako mały brat, pracując własnymi rękami na swoje życie, przy boku Jezusa i Maryi. Miłość do Jezusa z Nazaretu, stała się ogniem w jego sercu.
Nasz Brat Karol świętuje dziś razem z nami BŁOGOSŁAWIEŃSTWO swego życia, które w prostocie i ubóstwie podarował dla Boga i świata.
Błogosławieni, którzy potrafią się upodobnić w miłości…

 

Modlitwa

Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień, w którym doświadczam mocy BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOGA dla człowieka.

 

Rozważa s. Dolores, Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego, Racibórz.