Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Tajemnica wiary czy szara codzienność

11 czerwca 2017 r. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Tajemnica wiary czy szara codzienność


Ewangelia J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Rozważanie

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Często tym słowom towarzyszy nam znak krzyża. Rodzi się we mnie pytanie czy ten znak robię z miłością, świadomie czy bardziej z przyzwyczajenia, gdy rutyna już wygrywa z żywą relacją i wiarą. Tajemnica Trzech Osób Boskich – jednego Boga czyni naszą wiarę wyjątkową. Wszystko z powodu miłości jaką obdarza nas Pan Bóg. Dla mnie jest to wielka tajemnica wiary, która ukazuje nam wielkość Boga, a zarazem Jego wielkie oddanie się nam ludziom.
Uroczystość dzisiejsza jest dla mnie dniem, kiedy pragnę dziękować Bogu za dar objawienia nam tajemnicy o sobie samym. Dzisiaj chcę modlić się do Trójcy  - do Boga miłującego Ojca, do Syna – Jezusa Chrystusa, który nie tylko jest Zbawicielem, ale przede wszystkim Bratem, do Ducha Świętego – który każdego dnia prowadzi mnie, podpowiada, ożywia moją drogę wiary.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym pięknym dialogu między Nikodemem a Jezusem. Rozmowa ta nie jest tylko po to, aby przekonać, ale aby pomóc uwierzyć. Jezus pomaga każdego dnia pogłębiać relację z Ojcem i Duchem.
Brat Karol pisał: Jak Ojciec żyje w Synu poprzez miłość, podobnie i my powinniśmy żyć w każdym człowieku dzięki miłości do niego..., i do tego stopnia winniśmy każdego kochać, by miłością żyć w nim, a nie w samym sobie (...) Niech W NAS będą jedno, niech nasza miłość do Boga będzie aż tak ze wszystkimi jednoczącą.

 

Modlitwa

Ojcze, Synu, Duchu – niech jedność jaka Was łączy stanie się jednością między nami!

 

Rozważa ks. Jakub, kapłan, archidiecezja poznańska.