Święto Przemienienia Pańskiego, Słuchanie i strach

6 sierpnia 2017 r. Święto Przemienienia Pańskiego

Słuchanie i strach


Ewangelia Mt 17, 1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

 

Rozważanie

Często kiedy doświadczamy nowych sytuacji, kiedy czeka nas jakieś nowe zadanie, miejsca zamieszkania, nowa wspólnota czujemy lęk, niepewność, rodzi się wiele pytań jak to będzie? Czy dam radę? Jak będzie wyglądać moje otoczenie? Nic więc dziwnego, że apostołowie też się wystraszyli, kiedy usłyszeli głos Boga – była to dla nich zupełnie nowa sytuacja! Jednak zawsze jest przy nas Jezus, On dawca pokoju, chce zapewnić każdego z nas, że czuwa nad nami. Tylko Bóg jest naszym fundamentem, dzięki któremu wzrastamy. Mamy słuchać Jezusa – poprzez Pismo Święte, modlitwy, formuły sakramentów, ale przede wszystkim obecnego w drugim człowieku! Strach, którego doświadczamy łatwo nam jest pokonać dzięki obecności drugiej osoby – Boga.
Podobnie doświadczał pewnie brat Karol, kiedy był w nowych miejscach, kiedy napotykał nowych nieznajomych. Jednak chciał widzieć w każdym brata- Jezusa.  Brat Karol pisał: „Módlmy się z prostotą Jezusa, z Jego mocą Jego umiłowaniem do Boga i człowieka ... Bardzo módlmy się za wszystkich, bo wszyscy są "w sercu Jezusa".

 

Modlitwa

Panie Jezu dopomóż mi we wszystkim co dla mnie wydaje się nowe i nieznane, abym z ufnością Bogu, który jest naszym Tatą potrafił zawierzyć wszystko i wsłuchiwać się w Jego słowa.

 

Rozważa ks. Jakub Drosik, kapłan, archidiecezja poznańska.