XX Niedziela Zwykła, Pierwsza Komunia

19 sierpnia 2018 r. XX Niedziela Zwykła

Pierwsza Komunia


Ewangelia J 6, 51-58

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".


Rozważanie

Ostatnio zastanawiałem się nad tym jak przeżywam moment w Eucharystii, kiedy przyjmuję Ciało i Krew Chrystusa. Często podziwiam dzieci, które z tak wielkim przejęciem a zarazem radością podchodzą i przyjmują Komunię. Każdy kolejny raz, kiedy przyjmuję Komunię powinien być dla mnie momentem, jakbym przyjmował Pierwszą Komunię.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Jego Ciało to Chleb wydany za życie świata. Czy wierzę w te słowa Jezusa? Czy dziękuję za dar Eucharystii, która jako Największy Skarb i Dar jest dla mnie z jednej strony codziennie dostępna, a z drugiej przygotowuje mnie na życie wieczne?
Jezus daje nam Komunię - pokarm na życie wieczne, daje nam sakrament MIłości. Miłości, która uczy mnie jak mam żyć, jak mam dzielić się życiem.
Jezu dziękuję Tobie za każdą Mszę, podczas której przyjmuję Ciebie.
Brat Karol uczy nas tego jak żyć Eucharystią i oddawać wszystkich Braci w tej modlitwie.
Aby stawać się monstrancją, być wszystkim dla wszystkich.

 

Modlitwa

Jezu dziękuję Tobie za dar Eucharystii, za dar powołania kapłańskiego. Za radość i siły płynące z Daru Miłości.
Bracie Karolu wstawiaj się za nami, abyśmy potrafili dzielić się Eucharystią - dzielić się Miłością - dzielić się Obecnością.

 

Rozważa ks. Jakub Drosik, Czarnków