XXV Niedziela Zwykła, Jak dzieci

23 września 2018 r. XXV Niedziela Zwykła

Jak dzieci


Ewangelia Mk 9, 30-37

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".


Rozważanie

Brat Karol de Foucauld napisał odnośnie tego fragmentu: "Mój Boże,Ty służyłeś Swoim Rodzicom w ich ciałach i w ich duszach przez 30 lat, Ty służyłeś wszystkim ludziom przez całe Swoje życie, ich duszom poprzez Swoje modlitwy, Swój przykład"....(M/217 9. 29-34)
"Ktokolwiek wychowuje dzieci, wychowuje przecież dzieciątko Jezus! Jaka łaska nad łaskami!" (M/218 9.35-36) (Tłumaczenie własne)

 

KTO...
Jezu, mój Panie i Bracie jak bardzo jesteś dobry.
Jak delikatnie dajesz swoim uczniom odpowiedź na dwa ważne pytania:
1 - Kto większy?
2 - Kto Ciebie przyjmuje i Tego, Który Ciebie posłał?

Jak prosta, precyzyjna i krótka jest Twoja odpowiedź!
1* "...ostatni ze wszystkich i sługa wszystkich".
2* "...ten kto przyjmuje Dziecko..."
Mówiąc te słowa bierzesz Dziecko w objęcia!
Słowa i przykład!

Jak bardzo realna jest ta odpowiedź w dzisiejszych czasach:
kto chce być w służbie innych?
kto naprawdę się troszczy o miliony niechcianych dzieci?
kto walczy o życie milionów poczętych ludzi?

Dzięki Ci Jezu za Twoje przesłanie.
Jestem wezwany, jestem zaproszony do odpowiedzi.
Dziś chcę podjąć decyzję co chcę i mogę zrobić  z Twoją pomocą.

Prowadź! Amen.

 

Modlitwa

Panie Jezu niech Twoja Moc i Światło będzie z nami byśmy walczyli o każde poczęte życie i służyli tym, którym możemy pomóc.

 

Rozważa Kazek, mały brat Jezusa, Izabelin