XXXI Niedziela Zwykła, Izrael i Boże Ciało

4 listopada 2018 r. XXXI Niedziela Zwykła

Izrael i Boże Ciało


Ewangelia Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.


Rozważanie

Jestem zdolny do pięknego składania Ofiary Panu Bogu, do całopaleń - szczególnie wtedy kiedy inni mnie obserwują, podziwiają. Dzisiaj Ewangelia przypomina mi, że potrzeba czegoś jeszcze innego, czego nie widać oczami. POTRZEBA MIŁOŚCI.
I tak jak księga Powtórzonego Prawa ukazuje Prawo, tak Jezus wypełnia to prawo właśnie miłością.
Jezus nasz jedyny Bóg - pokazuje mi dzisiaj, że składanie ofiar, wydeptywanie stałej drogi do kościoła, "bo tak przecież trzeba", na nic się zda, jeśli nie będzie we mnie miłości. Miłości, która pokaże mi Jezusa w moim współbracie w kapłaństwie, w moich bliskich, znajomych, w tych, których spotykam pierwszy raz.
Kiedy chcę miłować Boga i bliźniego - to podstawą jest, abym miał na to czas; abym chciał znaleźć na to czas. Najpierw na modlitwę, adorację, Eucharystię, a następnie na rozmowy, uczynki i gesty wobec człowieka. Ten czas mam znaleźć nie z przymusu, Jezus nie chce nic na siłę w moim życiu. Jezus chce, abym czynił to z powodu miłości do Jego i Ewangelii.
Brat Karol pisał: "Musimy naszemu błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem - serce".

 

Modlitwa

Spraw Jezu, abym Ciebie  kochał.
w Eucharystii
w Piśmie Świętym
w drugim Bracie.
Amen

 

Rozważa ks. Jakuba Drosik, Czarnków, archidiecezja Poznańska