Uroczystość Chrystusa Króla, Jezus – drogą, prawdą i życiem

25 listopada 2018 r. Uroczystość Chrystusa Króla

Jezus – drogą, prawdą i życiem


Ewangelia J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.


Rozważanie

Żyjemy dzisiaj w świecie zamętu. Jesteśmy „bombardowani” wieloma informacjami, opiniami, relacjami. Trudno nam je może zweryfikować. Może nawet czujemy się zagubieni i zdezorientowani w różnych sferach naszego życia. Rodzą się pytania: kto ma rację?, jak jest naprawdę?, gdzie jest prawda?, jak układać swoje życie?, czy jest ostateczna odpowiedź na dręczące pytania? Koniec roku liturgicznego skłania do refleksji skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Kim jestem i jakie jest miejsce Boga w moim życiu?
I przychodzi dzisiaj do mnie Jezus ze swoim Słowem. „Moje królestwo nie jest z tego świata. Przyszedłem, dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny.” Jezus jest prawdą. Przyszedł do nas jako Bóg i człowiek, aby dać świadectwo prawdzie o tym, kim jest Bóg i kim jest człowiek. W Jezusie poznaję prawdę o Bogu – najlepszym Ojcu, o Jego dobroci i miłosierdziu. W Jezusie poznaję prawdę o człowieku, o tym kim ja jestem, jako dziecko Boże powołane do świętości, bliskości z Bogiem i odkupione ofiarą Jezusa. To jest fundament mojego życia, to jest punkt oparcia w dzisiejszym chwiejnym świecie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem.
Brat Karol szedł tą drogą odkrywania prawdy o Bogu w Jezusie i prawdy o sobie. Doświadczył oddalenia od Boga, ale potem w wielką wytrwałością i cierpliwością chciał poznawać prawdziwe oblicze Boga, Jego królestwo i Jego przeogromną miłość.

 

Modlitwa

Daj mi poznać oblicze Twoje Panie. Daj mi odwagę, abym nie bał się poznawać prawdy o sobie i w szczerości powierzać się Twojemu miłosierdziu. Daj, abym pragnął Twojego królestwa w sobie i w każdym człowieku na całym świecie.

 

Rozważa ks. Robert Pawlak, Wspólnota kapłańska Jezus Caritas, Chrośla, koło Mińska Mazowieckiego