Wspomnienie bł. brata Karola - Jezus, błogosławiony Owoc naszego życia

1 grudnia 2018 r. Wspomnienie bł. brata Karola

Jezus, błogosławiony Owoc naszego życia


Ewangelia J 15, 9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.


Rozważanie

Czytając tę Ewangelię, wybraną na dzień, w którym brat Karol oddał  swoje życie za przyjaciół, zrodziły się we mnie dwie myśli:
Pierwsza: Ksiadz Huvelin powiedzial o Karolu, że "z religii uczynil miłość"...
Druga: "Wybrałem was i przeznaczyłem na to, abyście przynosili owoc, i by owoc wasz trwał...". Karol umarł sam, pozornie bezowocnie. 102 lata po jego śmierci jestem dzisiaj w naszym domu generalnym w Rzymie z kilkudziesięcioma małymi siostrami z całego świata...

 

Modlitwa

Jezu, nasz Bracie i Przyjacielu, bądź - przez miłość - błogosławionym Owocem naszego życia.

 

Rozważa Iza, mała siostra Jezusa, Rzym - Tre Fontane