Zesłanie Ducha Świętego, Świadectwo

20 maja 2018 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Świadectwo


Ewangelia J 15 26-27; 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi."


Rozważanie

Oczekuję Ducha Świętego, proszę, aby świadczył we mnie, przeze mnie, o Jezusie. A Jezus mówi mi dzisiaj: „świadczysz o Mnie!” Jak to możliwe? „Bo jesteś ze Mną od początku!” Zaskakuje mnie to Słowo. Znam siebie, wiem, że nie zawsze, nie „od początku” byłam i jestem z Jezusem – Jezusowa… Ale Jezus mówi o początku rozumianym o wiele głębiej. „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” (J 1, 1-3) Jestem Jezusowa, bo Bóg od samego POCZĄTKU – stwarzając – myślał o mnie, ukochał mnie, „posiadał”. Dlatego, że „wszystko, co ma Ojciec, jest Moje”, jestem Jezusowa. Ale żeby zgłębić tę Tajemnicę nie tylko intelektem, potrzebuję Ducha Świętego, Ducha Prawdy, żeby prowadził mnie w całej prawdzie.
Życie PRAWDĄ o tym, że Bóg ukochał mnie od początku – Ewangelia przeżywana w codzienności –  już samo w sobie jest świadectwem!

 

Modlitwa

Módlmy się z Bratem Karolem: „Mój Boże, wejdź we mnie!(…) Kocham Cię, wielbię Cię, oddaję się Tobie. Niech nie ja już żyję, lecz On niech żyje we mnie. Obym Cię kochał całym sercem, całą duszą, całym umysłem, ze wszystkich sił. Niech tak samo będzie ze wszystkimi Twymi dziećmi.” Amen.

 

Rozważa Mniszka klaryska kapucynka