II Niedziela Wielkanocna, Błogosławieni

28 kwietnia 2019 r. Druga Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Błogosławieni


Ewangelia J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

Rozważanie

W dniu zmartwychwstania, mimo drzwi zamkniętych z obawy przed Żydami, przychodzi do uczniów Jezus, pokazuje im swe zranione ręce i przebity włócznią bok.
Radość wśród uczniów i wtedy 2 razy słyszą "Pokój wam!"
I jeszcze: "Jak Mnie posłał Ojciec tak i Ja was posyłam.
Weźmijcie Ducha Świętego..."

Jesteśmy Jego uczniami. Widzimy Jego rany? Czujemy Jego tchnienie? Słyszymy Jego posłanie? Jesteśmy posłuszni Duchowi?

Choć drzwi były zamknięte 8 dni później gdy Tomasz był z innymi, którym nie uwierzył, że widzieli Zmartwychwstałego znów przychodzi Jezus. Wtedy Tomasz wyznaje "Pan mój i Bóg mój" a Jezus mówi: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

Czy doszło do nas, że jesteśmy błogosławieni, że podobnie jak Tomasz możemy stwierdzić: "Jezus jest moim Panem i Synem Bożym" abyśmy w pełni uwierzyli i mieli życie imię Jego?.

Karol pisze w swoich medytacjach: "Pokój niech będzie z Wami"..."Jak jesteś dobry o Boże Pokoju, o Boże Miłości... Pokój jest pierwszym stopniem Miłości, z niej wynika i do niej prowadzi" (L'imitation du Bien-Aimé, M/426, tłum. wł.)

 

Modlitwa

Panie Jezu Chryste pomóż każdemu z Chrześcijan w pełni uwierzyć
i potwierdzić życiem, że jesteś Panem i Synem Bożym. Amen

Druga niedziela wielkanocna jest także Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Boże Miłości zmiłuj się nad nami i nad całym Światem.

 

Rozważa mały brat Jezusa, Kazek, Izabelin