Wniebowstąpienie Pańskie, Obecny

2 czerwca 2019 r. Wnieowstąpienie Pańskie

Obecny


Ewangelia Łk 24, 46-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

 

Rozważanie

Jezus przed rozstaniem się ze swoimi uczniami błogosławił im. Po Jego wstąpieniu do nieba w apostołach pozostaje tak wielka radość, że nie mogli czynić nic innego, jedynie błogosławić Boga. W oczekiwaniu na Zesłanie Jego Ducha ufnie trwają na modlitwie. Postawa uczniów pozostawia nam wyraźną wskazówkę. Jak więc my w naszym życiu reagujemy w sytuacjach niejasnych?

W Tre Fontane, we Fraterni Generalnej Małych Sióstr Jezusa w Rzymie, jest kaplica brata Karola. Patronuje jej Najświętsze Serce Pana Jezusa. To ślad miejsca modlitwy i drogi życia Błogosławionego. Tuż za Tabernakulum, w którym do dziś jest obecny Ten, którego radykalna Miłość zmieniła brata Karola, jest obraz jego autorstwa przedstawiający Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego z Krzyżem i Sercem – błogosławiącego nam z Nieba.

Rozpoczynamy czerwcowe dni, w czasie których Kościół – poprzez głębsze odkrywanie Eucharystii – zachęca nas do zjednoczenia się z Jego Sercem. Niech obraz błogosławionego Karola będzie nam w tym pomocny. Pan jest obecny w Niebie i na ziemi, w nas.
 

Modlitwa

Błogosławiony bądź Panie
Bądź Obecny. Amen.

 

Rozważa Aleksandra Michalak, osoba świecka, Rzym