Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kim jest dla mnie Jezus?

29 czerwca 2019 r. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kim jest dla mnie Jezus?


Ewangelia Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Rozważanie

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Karol spotkał w Maroko głęboko wierzących Muzułmanów. Widząc ich wierność i modlitwę, zachwycił się tym. Chciał doświadczyć również tej wielkiej miłości Boga. W 1886 roku, w wieku 28 lat, doświadczył natychmiastowego i całkowitego nawrócenia. „Gdy uwierzyłem, że Bóg istnieje, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę postąpić inaczej, jak tylko żyć dla Niego. Moje powołanie zrodziło się w tej samej godzinie, co i wiara”. Karol tak mocno przeżył swoje nawrócenie i miłość Boga, że zechciał naśladować w swoim życiu tylko Jezusa. Serce Karola zostało zupełnie odmienione po spowiedzi świętej u ojca Huvelina. Odbyło się to w kościele pod wezwaniem św. Augustyna. Po tej spowiedzi przyjął również Komunię św. Karol często zadawał sobie to pytanie: co powinienem robić, by żyć jak w Nazarecie?

„Nie mogę zrozumieć miłości bez potrzeby upodobnienia się” – tym zdaniem Karol wyraził swoje wielkie pragnienie, by żyć tak jak Jezus w Nazarecie, jako mały brat, pracując własnymi rękami na swoje życie, przy boku Jezusa i Maryi. Miłość do Jezusa z Nazaretu stała się ogniem w jego sercu.

Kim jest dla mnie Jezus?

Miłość jest jedyną odpowiedzią, miłość która uzdalnia nas do upodobnienia się . Tylko w Miłości jest moja odpowiedź. Kiedy uwierzyłam, że ON jest, że jest PANEM mego życia, moja Miłością, moim największym pragnieniem, kiedy uwierzyłam, że to ON pisze scenariusz mego życia, prawdziwie literami miłości, zrozumiałam, że ON jest moją najgłębszą tęsknotą, która nazywa się Miłością.

 

Modlitwa

Dziękuję Ci Jezu za to, że pozwalasz mi odkrywać naprawdę, Kim dla mnie jesteś… DZIĘKUJĘ… Ta odpowiedź będzie potrzebować całe moje życie.

 

Rozważa s. Dolores Zok, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, Racibórz