XV Niedziela Zwykła, Kto jest moim bliźnim?

14 lipca 2019 r. XV Niedziela Zwykła

Kto jest moim bliźnim?


Ewangelia Łk 10,25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: ”Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: ”Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: ”Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: ”Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: ”A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: ”Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: ”Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.

 

Rozważanie

Czasami słyszymy jak ktoś mówi do drugiego: "no bądź człowiekiem". A w dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam nierozerwalne przykazanie Boga i bliźniego. Jedno nie może istnieć bez drugiego. I uczony w Prawie, który spotkał Jezusa, zapytał Go: "A kto jest moim bliźnim?". Co to znaczy "być bliźnim" ? Co to znaczy "być człowiekiem"?
W odpowiedzi na to pytanie Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanin w środowisku żydowskim był postrzegany źle. I właśnie w tym środowisku Jezus daje go jako przykład bycia człowiekiem. Bo nie jest ważne pochodzenie, kolor skóry, wszystko to, co nas dzieli. Ważne jest okazywanie miłosierdzia. Ktoś, kto okazuje miłosierdzie - ten jest człowiekiem. A czym miłosierdzie jest? W niektórych słownikach biblijnych możemy spotkać taką definicję miłosierdzia: miłość, którą otrzymujemy niezależnie od naszych zasług. Biskup Ryś w książce "Pierwsze jest pierwsze" określa miłosierdzie wręcz jako miłość, na którą nie zasługujemy. I to zrozumiał miłosierny Samarytanin. I zrozumiał to także brat Karol. Zdaniem, które go tak mocno dotknęło, był werset Ewangelii, mówiący: "cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili". Okazywanie miłosierdzia w każdej chwili, w każdym czasie, jest istotą bycia człowiekiem. I to jest piękne człowieczeństwo, do którego Jezus nas zaprasza.

 

Modlitwa

Panie Jezu, prowadź mnie do dojrzałego, odpowiedzialnego człowieczeństwa, abym nauczył się kochać tak, jak Ty kochasz. Amen.

 

Rozważa kl. Paweł Kaczmarczyk, Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne, Opole