XXVII Niedziela Zwykła, Ziarnko wiary

6 października 2019 r. XXVII Niedziela Zwykła

Ziarnko wiary


Ewangelia Łk 17, 5-10

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

 

Rozważanie

Dzisiejsze Słowo jakby naturalnie rodzi modlitwę, jaką zawiera ewangelia: „Panie, przymnóż nam wiary!” Z drugiej strony próbujemy wyobrazić sobie jak małe ziarnko gorczycy miałoby sprawić, by poruszyła się wielka góra? Trzeba nam jednak dzisiaj popatrzeć na ziarnko gorczycy, by nie tylko zrozumieć jak ono jest małe, ale nade wszystko, aby uświadomić sobie moc tego małego ziarnka.

Współczesny świat wiele razy pokazuje nam, że to co większe jest lepsze: duży samochód, większe mieszkanie, wyższa pensja, większa sława. Ale tak nie jest w świecie ducha. Często myślimy, że do wielkich rzeczy trzeba nam wielkiej wiary. Tymczasem wystarczy jej tyle, co ziarnko gorczycy. To co jest fascynujące w ziarnku gorczycy, to wiadomo nie wielkość (a właściwie małość), ale dynamika życia - zdolność rozwoju, przemiany w wielkie drzewo, które staje się schronieniem. Ziarnko gorczycy jednak nie robi tego dla siebie – dzięki temu ziarnu ptaki mogą zakładać tam swoje gniazda. Dlatego potrzebna jest nam mała wiara, ale wielka obecność dla innych bo "Jezus jest Mistrzem rzeczy niemożliwych".

 

Modlitwa

Jezu! Daj nam wiarę pokorną, małą – wielką wiarę! Daj nam wiarę jak ziarnko gorczycy!

 

Rozważa Piotr, wspólnota świecka, Opole