Uroczystość Wszystkich Świętych, Szczęśliwi

1 listopada 2019 r. Uroczystość Wszystkich Świętych

Szczęśliwi


Ewangelia Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

 

Rozważanie

„Jezus wszedł na górę. A gdy usiadł (...) wtedy otworzył swoje usta i nauczał...”
Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia idź i znajdź Dobre miejsce, sprzyjające mówieniu i słuchaniu, weź odpowiedni ku temu czas, usiądź i mów, i słuchaj... Waga słowa wymaga u-wagi i po-wagi. Nie mów ważnych rzeczy w pośpiechu i hałasie, w emocjach i chaosie. Aby wejść w dobrą relację potrzeba ciszy i pokoju, ... Usiądź więc i w otoczeniu piękna mów o Pięknie i dobru, o szczęściu i błogosławieństwie, mów o Królestwie Bożym, o pocieszeniu i sprawiedliwości, o miłosierdziu. Mów o tym, że zostaliśmy nazwani Synami Bożymi, o naszej godności i tożsamości Dzieci Bożych, i o tym, że będziemy oglądać Boga, że to my mamy być solą ziemi i światłością dla świata!
Bo „szczęśliwe (błogosławione) oczy, które widzą to co wy widzicie” Łk 10,23
„Szczęśliwy jest ten, którego Bogiem jest Adonai” Ps 144,15         
BĄDZCIE SZCZĘŚLIWI W CODZIENNYM ZMAGANIU!
Ps.
Czy wiecie ile razy słowo szczęśliwy, błogosławiony MAKARIOS (gr) i ASZER (hebr) wystepuje w Dobrej Nowinie?

 

Modlitwa

Naucz mnie Panie nie rezygnować z bycia Twoim uczniem. Spraw aby słowo „uczeń” napełniało mnie duma i największa godnością, aby bycie Twoim uczniem było dla mnie największym i jedynym pragnieniem. Abym nie zapomniał, że będąc uczniem jestem tym, który ma szczęście, że jestem błogosławiony.

 

Rozważa Sławek, mały brat Jezusa, Sory Truskaw