Rocznica beatyfikacji brata Karola, Żyć dzisiaj tak

13 listopada 2019 r. Rocznica beatyfikacji brata Karola

Żyć dzisiaj tak


Ewangelia Łk 20, 27-38

Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła

 

Rozważanie

Bł. Karol pisał: "Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał umrzeć jako męczennik". Żyć dzisiaj tak, jakbym miał umrzeć. Żyć dzisiaj tak, jakbym miał żyć wiecznie. Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Żyć dzisiaj tak, jak mówi liturgia Słowa: pożądać słów Boga i za nimi podążać, ująć się za najbardziej potrzebującymi i być wdzięcznym. Żyć dzisiaj tak, aby gdy Pan zbada i rozsądzi moje uczynki i zamysły przyjął mnie do swojej chwały.

 

Modlitwa

Boże, nasz Ojcze, Ty powołałeś błogosławionego Karola do życia w zażyłej miłości z Twoim Synem, Jezusem z Nazaretu. Spraw, aby Ewangelia była dla nas fundamentem życia chrześcijańskiego, * a Eucharystia źródłem powszechnego braterstwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Rozważa ks. Mateusz, wspólnota kapłańska, Lublin