I Niedziela Adwentu, Na spotkanie z Nim

1 grudnia 2019 r. I Niedziela Adwentu

Na spotkanie z Nim


Ewangelia Mt 24,37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

 

Rozważanie

Jak dobrze rozpocząć Adwent od niedzielnej pamiątki Zmartwychwstania. Jak dobrze rozpocząć Adwent od brata Karola, którego pamiątkę życia dzisiaj obchodzimy w Jego wspomnienie liturgiczne. Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia nam opis zwykłych, codziennych czynności, jakie miały miejsce zarówno przed potopem i mają miejsce także dziś. A Pan Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy stale byli przygotowani na spotkanie z Nim. Wtedy w Jego świetle zobaczymy naszą codzienność.
We wspomnienie brata Karola, u progu adwentowego przygotowania do Narodzin Jezusa wyruszmy w drogę na spotkanie z Nim. Jak to zrobić? Może to zabrzmieć nie po naszemu, ale żeby wyruszyć na spotkanie z Jezusem, trzeba na to spotkanie wyruszyć nam razem z Nim. Z Jezusem do Jezusa, tak jak brat Karol do końca życia był z Panem i szedł na spotkanie z Nim w drugiej Osobie.

 

Modlitwa

Marana tha!

 

Rozważa Piotr, osoba świecka, Opole