II Niedziela Zwykła, Widzieć i rozumieć

17 stycznia 2021 r. II Niedziela Zwykła

Widzieć i rozumieć


J 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

 

Rozważanie

Jan „PRZYJRZAŁ SIĘ” przechodzącemu Jezusowi i powiedział: Oto Baranek Boży.
Jezus „PRZYJRZAŁ SIĘ” bratu Andrzeja i powiedział: Ty będziesz się nazywał Kefas
O to chodzi w kontemplacji: WIDZIEĆ I ROZUMIEĆ. Patrzeć głębiej, bardziej przenikliwie na rzeczywistość zewnętrzną, tak by „zobaczyć” to, co wewnątrz, czyli istotę rzeczy – i umieć w tej rzeczywistości  odnaleźć Boży sens, odbicie woli Bożej. Takie widzenie, „czucie rzeczy od wewnątrz” daje człowiekowi tylko wiara. Tak o niej pisał brat Karol: „ Sprawiedliwy żyje naprawdę z wiary, bo to ona zastępuje mu większość naturalnych zmysłów (…) Wiara tak dalece przemienia wszystko, że naturalne zmysły z trudem mogą posłużyć duszy, która postrzega poprzez nie jedynie pozory rzeczywistości. Wiara natomiast ukazuje jej Jezusa (…).  Kto żyje z wiary, ma ducha pełnego nowych myśli, nowych smaków, nowych osądów. Otwierają się przed nim nowe perspektywy, oświetlone pięknem Boga” (Oeuvres spirituels, Anthologie, 1958)
To się nazywa KONTEMPLACYJNY STYL ŻYCIA.

 

Modlitwa

Jezu, daj mi wiarę, która przemieni moje naturalne zmysły w nadprzyrodzone, abym mogła widzieć i rozumieć rzeczywistość ponad złudnym pozorem jej zewnętrznego odbioru. A wtedy wszystko dla mnie stanie się NOWE, pełne Bożego piękna. Amen.

 

Rozważa siostra Kasia Anna, Mała Siostra Jezusa, Częstochowa