Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Boże wybranie

25 marca 2021 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Łk 1, 26-38

Boże wybranie

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Dialog między aniołem Gabrielem a Maryją ukazuje mi wielką miłość i dobroć Stwórcy wobec stworzenia. Maryja jest wybrana przez Boga w pełnej wolności. Nie ma powodów- poprostu wybrał. A Bóg jedynie oczekuje zgody i odwagi. Maryja się zmieszała, ponieważ chce wiedzieć co to znaczy. A znaczy przede wszystkim to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Na ile ja potrafię odpowiedzieć Bogu na Jego wybranie, na ile moje ograniczenia pozwalają Bogu działać i abym nie był przeszkodą w Jego planach wobec innych.
"O to poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus".
Brat Karol pisał: "Chciałem nazywać się Jezus, bo to imię jest prawdą, tą prawdą, którą macie pokochać. Ponadto jest ono słodkim imieniem, wyraża moją miłość i chce was natchnąć ufnością do mnie. Doprowadzić do podania mi ręki, tak jak się wyciąga rękę do Zbawcy. Chcę, byście się zawsze zwracali do mnie z największym zaufaniem i całkowitym zdaniem się na mnie. Choć jestem uwielbiany przez Boga chcę od Was synowskiej miłości i braterstwa: zdania się na mnie i ufności". 

Modlitwa

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Rozważa Andrzej, osoba świecka, Zielonka