Zesłanie Ducha Świętego, Obdarowani Duchem

23 maja 2021 r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

J 15, 26-27; 16, 12-15

Obdarowani Duchem

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

 

Rozważanie

Jezus mówi z mocą Ducha Świętego. Zdumiewa mnie dzisiejsze Słowo, bo pokazuje, że jesteśmy gotowi na przyjęcie Ducha Świętego będąc w podobnej sytuacji jak apostołowie, czyli gdy jesteśmy przerażeni, zalęknieni obecną sytuacją, bez widoku na przyszłość, gdy zawiodły nas nasze własne kalkulacje. Dlatego z całym Kościołem wołajmy dzisiaj: Przyjdź Duchu Święty i prowadź nas do Jezusa.

Duch Święty nie czyni spraw łatwiejszymi, nie usuwa naszych problemów, ale daje światło i moc do niesienia trudności i zmaganie się z nimi. Duch Święty przychodzi do nas, takimi jakimi jesteśmy, ze wszystkimi słabościami i brakami, aby nam powiedzieć, że Jezus jest z nami.

Moris, mały brat Jezusa: „Kiedy spotykam ludzi, którzy przeżywają trudności, gdzieś się pogubili i czują się daleko od Kościoła, w głębi serca modlę się do Ducha Świętego, żeby nas prowadził. Zaczynam wówczas dostrzegać wewnętrzne piękno mojego rozmówcy... Ślad działającego w nim Ducha. Jako brat tego człowieka chcę go wysłuchać i angażuję się, żeby mu towarzyszyć w jego drodze... Wtedy właśnie czuję, że jestem w Kościele. I kocham Kościół”

Brat Karol, właśnie w Uroczystość Zesłania Ducha św. w wieku 43 przyjął święcenia kapłańskie. Podczas przygotowań do święceń ks. Huvelin pisze do Niego: „Myśl tylko o tym moje dziecko, by ofiarować siebie, by złożyć siebie jako dar pełny, absolutny. Pozwól Duchowi Świętemu wpisywać w twoje serce myśli i uczucia Tego, który chce w tobie mieszkać”. I to Duch sprawia, że Jezus żyje w nas – przyjmijmy Go do serca.

Modlitwa

Przyjdź Duchu Święty – Twojej łaski nam potrzeba.

Rozważa Piotr, osoba świecka, Opole