Najświętszej Trójcy, Jedyny wzór

30 maja 2021 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy

Mt 28, 16-20

Jedyny wzór

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

 

Rozważanie

Jest moment gdy Jezus zaprasza swoich uczniów do Galilei , na górę. Od męki i  zmartwychwstania Jezusa nie upłynęło znów tak wiele czasu . Są posłuszni. Idą razem.To zalążek Kościoła. W swej postawie są mali, uniżeni. Oddają Mu pokłon.Są miedzy nimi jednak tacy, co wątpią, a Jezus mimo wszystko  posyła ich właśnie, takich słabych, na głoszenie Dobrej Nowiny. Doświadczenie słabości będzie dla nich  niczym otwarte drzwi na przyjęcie tej mocy, która płynie z góry,od samego Boga. Ich zadaniem od tej pory ma być nauczanie wszystkich ludzi tego, czego uczył Jezus, polecając, by chrzcili w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego.To właśnie z wpatrywania się w Najświętszą Trójcę mamy czerpać wzór postępowania w naszym codziennym życiu: wzór jedności, u podstawy której jest miłość zdolna do oddawania Życia.
Na ikonie Trójcy Świętej - świętego Andrzeja Rublowa ,jest miejsce przed stołem dla każdego z nas. Wtedy gdy tam jesteśmy, nasze oczy są zwrócone na Jezusa nasz JEDYNY WZÓR, na Tego ,który oddal za nas życie.
Brat Karol z mocą mówi nam o głoszeniu Ewangelii, tak by wszyscy mogli ją usłyszeć.Trzeba - jak mówi- przemawiać z  odwagą. Niech temu przepowiadaniu towarzyszy nasza łagodność ,współczucie,czuła miłość.

Modlitwa

Prosimy Cię Boże, byśmy każdego dnia potrafili wpatrywać się w postawę Jezusa wsłuchanego w Ojca  i wypełniającego Jego wolę, napełnionego Duchem Świętym, Duchem Miłości. Niech nas to prowadzi do małości, ale też gorliwego wyznawania, że Bóg jest miłością.

Rozważa Anna Urszula, Mała Siostra Jezusa, Machnów