Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, To sam Bóg

3 czerwca 2021 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Mk 14, 12-16. 22-26

To sam Bóg

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?" I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: "Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas". Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym". Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Rozważanie

Dzień dzisiejszy jest wyjątkowo bogaty w treści i obrazu, dzięki czytaniom przygotowanym na dzień Uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa. Ewangelia według świętego Marka przypomina czas i miejsce ustanowienia Eucharystii. Ostatnia Wieczerza, to ostatni posiłek Jezusa z uczniami a jednocześnie obraz Eucharystii, która zawiera w sobie modlitwę uwielbienia, komunię - spotkanie i modlitwę dziękczynienia.
Brat Karol żył Eucharystią, był w niej zanurzony i eucharystia stanowiła centrum jego życia od momentu nawrócenia.
"Gdy się kocha, czyż nie uważa się, że czas doskonale wykorzystany to czas spędzony przy osobie ukochanej. Czyż nie jest to czas najlepiej zużytkowany, chyba, że wola i dobro osoby ukochanej, wzywają nas gdzieindziej. Wszędzie, gdzie jest hostia, jest Bóg żywy, twój zbawiciel. Tak samo realnie, jak wówczas, gdy żył i przemawiał w Galilei i Judei. A teraz jest w niebie...Nigdy nie opuszczaj z własnej winy komunii. Bo komunia to więcej niż życie. Więcej niż wszystkie dobra tego świata. To sam Bóg, Ja, Jezus. Czy możesz czegoś bardziej pragnąć niż mnie? Jeżeli mnie trochę kochasz, czy możesz dobrowolnie pozbawiać się łaski, jaką ci daję, przychodząc do ciebie? Kochaj mnie całym sobą i w prostocie serca".

Modlitwa

Proszę Cię, Panie o taką wiarę i miłość do Eucharystii, jaką miał brat Karol. Dopomóż mi odkrywać i adorować, jak brat Karol, abym potrafił nią żyć, jak on.

Rozważa Andrzej, osoba świecka, Zielonka