XVIII Niedziela Zwykła, Szukanie Jezusa

1 sierpnia 2021 r. XVIII Niedziela Zwykła

J 6, 24-35

Szukanie Jezusa

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”". Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

Rozważanie

Ten dzisiejszy fragment Ewangelii stawia przede mną pytanie: po co i dlaczego szukam Jezusa w moim życiu?
Słowo Boże pokazuje mi postawę Izraelitów, którzy doświadczyli cudu rozmnożenia chleba i teraz szukają Jezusa. Jezus wyrzuca im, że szukają Go niejako do własnych celów: chcieli doświadczać Jego cudów i mieć zapewniony codzienny pokarm.

A dlaczego ja idę za Jezusem i szukam Go w moim życiu? Czy może czasem nie jest też tak – jak Izraelici -  że szukamy go tylko do własnych celów?  Czasem niełatwo jest nam przyjąć Boże wezwanie do czegoś nowego, co On stawia przede każdym z nas. Mamy może czasem pokusę niechęci do wszelkich zmian i szemramy jak Izraelici: dobrze nam z tym co mamy, ułożyliśmy swoje życie, jest ono jakoś poukładane i nie mamy ochoty na zmiany, na coś nowego, na nowe wyzwania, czasem może też jakieś trudne sytuacje np. choroby, a może na Jego zaproszenie by zmienić swoje postawy wobec innych, by pójść tam, gdzie Bóg posyła i właśnie tam służyła innym, a nie gdzieś indziej.
On dziś przypomina każdemu z nas, że głównym zadaniem w naszej relacji z Nim jest szukanie i wypełnianie Jego woli w naszym życiu, a nie realizacja swoich pomysłów na życie. Szukanie Bożej woli to postawa otwartości serca – w każdej chwili od nowa - na Boże prowadzenie w codziennych sytuacjach. A te nowe, może czasem trudne sytuacje, w które Pan Bóg nas wprowadza są również zaproszeniem do pogłębienia postawy zaufania Bożemu prowadzeniu, że On się będzie o nas troszczył jak o Izraelitów na pustyni, gdzie otrzymali mannę i przepiórki.

Brat Karol pisał w liście z Klasztoru MB od Najświętszego Serca, okolice Aleksandretty (Syria), 18 sierpnia 1893 r. do ojca Eugeniusza:
„Czy jest coś milszego na świecie ponad wypełnianie woli Pana? Czy jest coś milszego na świece ponad wypełnianie woli Tego, kogo się kocha? A jeśli wykonanie jej przysparza trudności, wtedy jest podwójnie miło! (…) trudności życiowe są z pewnością częścią naszego ubóstwa, a ubóstwo to naśladowanie Pana. Bez niego nie możemy stać się święci, ale możemy iść za Panem w tym świece poprzez doskonałe naśladowanie. Jest ono bardzo miłe – z tego punktu widzenia trudności materialne są bardzo cenne, a ze strony Boga są najdroższym darem.”
(Brat Karol de Foucauld, Umiłowane ostatnie miejsce. Listy do braci trapistów, oprac. A. Robert, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2011, s. 117)

Modlitwa

Panie, dziękuję Ci, że codziennie troszczysz się o mnie i karmisz mnie w Eucharystii swoim Słowem i Ciałem. Proszę Cię o otwarte serce, abym potrafiła codziennie szukać, odnajdywać i wypełniać w moim życiu Twoja wolę.

Rozważa Grażyna, Fraternia Jezus Caritas (Instytut Świecki), Poznań