Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, Ocalić więzi

26 grudnia 2021 r. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Ocalić więzi


Ewangelia Łk 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Rozważanie

„Przysłuchiwał się im i zadawał pytania….”
Bóg, który słucha, a nawet przysłuchuje się, by dobrze usłyszeć – i który zadaje pytania!!!.... Bóg!!! Czyż to nie zaskakujące, że Ten, który jest początkiem wszechrzeczy i wszechwiedzący, wysłuchuje innych i zadaje pytania…? Pyta – czyli nie wie i chce zrozumieć. On, który wie wszystko i rozumie lepiej niż ktokolwiek!
Dlaczego nasz Bóg zdecydował się na taki sposób objawienia Siebie i przybliżenia się do nas…?
Obraz Jezusa przysłuchującego się i pytającego przywołuje mi na myśl Jego ucznia, brata Karola, który wśród Tuaregów właśnie tak naśladował swego Pana: często siadał z nimi przy ognisku, słuchał ich pieśni, opowieści, pytał, zapisywał… Jednocześnie nie zdradzał się ze swymi umiejętnościami, które i oni znali, i pozwalał się w tym pouczać, tak jakby tego nie umiał.
Umieć się uniżyć, uczyć od swego brata – to łamie bariery, zbliża, zażegnuje spory.
Tylko w ten sposób możemy tworzyć klimat jedności, pokoju, miłości, który panował między Maryją, Józefem i Jezusem. Droga uniżenia jest drogą ocalenia więzi, rodzinnych i każdych.

 

Modlitwa

Czyń mnie, Jezu, Twoją małą siostrą; daj mi pokochać moją małość i z jej poziomu kochać drugiego człowieka.

 

Rozważa Kasia Anna, Mała Siostra Jezusa, Częstochowa