V Niedziela Zwykła, Nie trać smaku

9 lutego 2020 r. V Niedziela Zwykła

Nie trać smaku


Ewangelia Mt 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Rozważanie

Ja Jestem, Wy jesteście...
Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata... Te słowa Pan Jezus odnosi do swoich uczniów, którzy wprowadzają w życie przesłanie płynące z poprzedzających ten fragment “błogosławieństw”. Sól konserwuje, a także sól jest nie zbędna do potraw, tak jak sól chroni przed zepsuciem, tak uczniowie Chrystusa utrzymują ten świat. Utrzymują ten świat modlitwą, świadectwem życia zgodnego z Ewangelią, pomocą bardziej potrzebującym, a często nawet prostą obecnością przy drugim człowieku. Aby nie stracić smaku, trzeba pamiętać, że nasze działanie ożywione wiarą w Boga ma sens, nawet jeśli nie widzimy owoców. Studiując, pracując, troszcząc się o rodzinę czy wspólnotę zakonną, należy mieć w pamięci te słowa, które motywowały Brata Karola „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wspólnym pragnieniem pozostawienia tego świata lepszego niż go zastaliśmy, dążmy razem do świętości i spotkania w niebie.

 

Modlitwa

Módlmy się za tych, którzy nie widzą sensu wykonywanej przez siebie pracy zawodowej, aby Bóg pomógł im go odnaleźć.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.

 

Rozważa Mikołaj, kleryk, Wyższe Międziecezjalne Seminarium Duchowne, Opole