IV Niedziela Wielkiego Postu, Widzieć dobro Boga

22 marca 2020 r. IV Niedziela Wielkiego Postu

Widzieć dobro Boga


Ewangelia J 9, 1-41

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata". To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem". Mówili więc do niego: "Jakżeż oczy ci się otworzyły?" On odpowiedział: "Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem". Rzekli do niego: "Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie wiem". Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę". Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok". Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: "Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: "Ma swoje lata, jego samego zapytajcie". Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to odpowiedział: "Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?" Odpowiedział im: "Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?" Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi". Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić". Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my jesteśmy niewidomi?" Jezus powiedział do nich: "Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal".

 

Rozważanie

„Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?"
Dziś w kontekście obecnych, bulwersujących wydarzeń związanych z koronawirusem, moglibyśmy zapytać Jezusa tak, jak pytali Go Jego uczniowie: „Kto zgrzeszył, kto zawinił?”. Jezus jednak odciąga nas od naszej ludzkiej logiki, wina - kara, od naszego ludzkiego poczucia sprawiedliwości. A wskazuje na Dobro, które może wypłynąć z doświadczenia cierpienia. Bóg wchodzi w to nasze doświadczenie, by je przemieniać. „Stało się, dzieje się tak, aby mogły objawić się sprawy Boże. Sprawy Boże - czymże one są? Jakże trudno jest oderwać się od naszych ludzkich spraw, naszego ludzkiego myślenia, by z wolnością przylgnąć do tych Bożych. Bo myśli Boże nie są myślami ludzkimi. My kierujemy się tym, co jest ograniczone, tym co tymczasowe. A Bóg w swojej nieograniczoności i swojej wieczności widzi dalej, szerzej, głębiej.”
Bóg jednak nie zraża się tym. Nie zraża się nawet naszą duchową ślepotą, że nie widzimy, nie rozpoznajemy Bożej rzeczywistości. Wciąż wychodzi nam naprzeciw, bo „nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać”.
On sam podchodzi do niewidomego i czyni coś zaskakującego, kładzie mu błoto na oczy (czyli sprawia jeszcze większą ciemność). Po czym posyła go, by sam poszedł obmyć się w sadzawce Siloam. Wtedy został uzdrowiony i przejrzał.
Tym gestem zachęca nas do współpracy, do współzależności, ale przede wszystkim do ufności, bezgranicznej ufności Komuś, kto pragnie naszego dobra, ale nie tego chwilowego, ograniczonego, lecz tego. które przetrwa na wieki.
I jeszcze skarb z listu br. Karola napisanego do swojej kuzynki w dniu jego śmierci:
„Kiedy można cierpieć i kochać, można wiele, najwięcej z tego, co jest do zrobienia na tym świecie. Czujemy, że cierpimy, ale nie zawsze czujemy, że kochamy i to potęguje nasze cierpienie. Wiemy jednak, że chcielibyśmy kochać, a chcieć kochać, to kochać”.

 

Modlitwa

Zmiłuj się nad nami, Panie, Uzdrowicielu ciała i duszy. Przywróć nam radość Twojego Zbawienia i wzmocnij nas duchem ofiarnym.

 

Rozważa Viola, mała siostra Jezusa, Machnów Stary