NMP Królowej Polski, Z naszą Matką

2 maja 2020 r. NMP Królowej Polski

Z naszą Matką


J 19, 25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Rozważanie

"Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (...) i wszystko w Nim ma istnienie" ( Kol 1,16-17)
Jakże często zapominamy, że w Nim jest nasz początek, że istniejemy dlatego, że On nas chciał. Wszystko istnieje dla Niego, ale tylko człowiek, obdarzony wolną wolą, musi wyrazić na to swoją zgodę. To bycie dla Chrystusa zależy od nas.
Doskonałym wzorem tego jest Maryja, która przez swoje "Fiat" trwała cały czas dla Niego, aż po Golgotę, gdzie w bólu, na Jego życzenie, poczęła nas jako swoje dzieci.
Dla nas Polaków, Maryja jest nie tylko matką ale, z wolnego wyboru naszych przodków, również naszą Królową.
Kiedy w Apelu jasnogórskim wzywamy Ją: Maryjo, Królowo Polski, możemy przyjąć, że to niejako Ona nam odpowiada "jestem przy tobie, pamiętam, czuwam".

 

Modlitwa

Módlmy się by zawsze przy nas była, zwłaszcza wtedy, gdy jest nam trudno, pamiętała o nas, gdy błądzimy i czuwała nad nami byśmy zawsze chcieli i potrafili mówić Bogu "tak".

 

Rozważa Janina, Instytut Życia Konsekrowanego Fraternia Jezus Caritas, Kraków