Uroczystość Najświętszej Trójcy, W imię Trójcy Świętej

7 czerwca 2020 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy

W imię Trójcy Świętej


J 3, 16-18

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

 

Rozważanie

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. - tak zaczynamy każdą modlitwę, tak zaczynamy każdy dzień. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. - tym wezwaniem kończymy każdy psalm, każdą modlitwę i dzień również. Rozpoczynamy i kończymy dzień w imię Trójcy Św.  Człowiek swym ludzkim rozumem może dojść do tego,  że Bóg istnieje, ale że istnieje w trzech Osobach, nigdy sam z siebie nie jest tego w stanie wymyślić. Bóg sam chciał i ciągle chce nam to ukazać. Wielka chwała i wdzięczność Mu za to. W czym zawiera się ta nieogarniona  tajemnica Trójcy Św. to nie potrafię się rozpisywać, bo istnieje ryzyko, że co zdanie to mogę głosić jakąś herezję, taka to jest delikatna, głęboka i tajemnicza Tajemnica. Ta Trójca Św. towarzyszy mi również w czasie adoracji, bo kiedy jestem z Chrystusem, to Ojcu wszechmogącemu w jedności Ducha Św. składam wszelką cześć i chwałę.
To święto Trójcy Świętej jest też mi drogie z dwojakiego powodu.
Po pierwsze, kiedy już zdecydowaliśmy się kupić i wybudować domek na Sorach, to właśnie w niedziele święta Trójcy Św. z ikoną Trójcy Rublewa przyszliśmy na teren przyszłej budowy i w modlitwie, wśród łanów zboża, powierzyliśmy się opiece Trójjedynego Boga. Tak to mam zapisane w dzienniku budowy z dnia 29.05.1983 r.: „Z rana pojechaliśmy na teren Mamre, bo tak nazwaliśmy to nasze miejsce. Maurice, Marek (Janik), Zbyszek ( a właściwie Antoni Kusznier, działacz Solidarności z Huty Katowice, który przez ponad rok ukrywał się u nas), Kazek, Jurek (Klukowski), Andrzej i tam modliliśmy się czytając Ks. Rodzaju, rozdz. 18 – Bóg w gościnie u Abrahama. Ikona Rublowa. Piękna pogoda. Poświęciliśmy teren. Wszyscy byliśmy bardzo podniesieni na duchu".
Po drugie, związane jest to z moimi ślubami wieczystymi, bo złożyłem je jako Mały Brat Jezusa od Trójcy Św. Ta Tajemnica Trójcy Św. towarzyszyła mi i towarzyszy do tej pory. Coś Niesamowitego.

 

Modlitwa

O mój Boże, Trójco którą adoruję...pragnę pozostać w Tobie na wieczność...

 

Rozważa Andrzej, mały brat Jezusa, Sory