XI Niedziela Zwykła, Posłani na margines!

14 czerwca 2020 r. XI Niedziela Zwykła

Posłani na margines!


Mt 9, 36 – 10, 8

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".

 

Rozważanie

Ewangelia na XI Niedzielę Zwykłą ukazuje nam temat powołania. Jezus powołuje dwunastu apostołów. Daje im misję: udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Apostołowie są posłani do konkretnej grupy ludzi: do owiec, które poginęły z domu Izraela. Misja apostołów polega na tym, by nieśli orędzie o Jezusie tym wszystkim, którzy pogubili się w swoim życiu. Jezus nie posyła ich do elit, ale do ludzi na marginesie.
Bł. Karol przyjął te słowa Jezusa bardzo poważnie. Zapragnął żyć wśród najuboższych. Swoim życiem pragnął ich podprowadzić do Jezusa, który nie przyszedł do elit, ludzi idealnych, ale do tych, którzy są najsłabsi, najubożsi.
Bardzo ważne byśmy dziś przyjęli to słowo „na serio”. Nas Pan posyła do ludzi, którzy w jakiś sposób poginęli. Są to ludzie, którzy często nie widzą sensu swojego życia. Są głęboko poranieni grzechami, doświadczeni cierpieniem choroby, samotności, niesprawiedliwości. Zadaj sobie dzisiaj pytanie: do kogo ciebie posyła dzisiaj Pan? Kto dzisiaj potrzebuje od ciebie słów Dobrej Nowiny? Z odwagą przyjmijmy to piękne słowo posłania, tak jak przyjął je bł. Karol de Foucauld.

 

Modlitwa

Panie Jezu, proszę o wiarę w przyjęciu tego słowa. Panie, przymnóż mi wiary, bym odważnie szedł głosić Ewangelię tym wszystkim, którzy są na marginesie, bo Ty ich też kochasz!

 

Rozważa ks. Grzegorz, wspólnota kapłańska, Koszalin