Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, Kościół Jezusa

29 czerwca 2020 r. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kościół Jezusa


Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

Rozważanie

Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem. Bóg każdego z nas wybiera i powołuje do osobistej relacji, do więzi i przyjaźni, tak jak wybrał: św. Piotra, św. Pawła, bł. Karola. Ta relacja nieustannie rozwija się między innymi w oparciu o pytanie Jezusa: „Kim jestem dla ciebie?”. Nie mogę tego pytania Jezusa pozostawić bez odpowiedzi. Chcę w głębi serca usłyszeć to pytanie Jezusa do mnie, a następnie bardzo osobiście i szczerze odpowiadać Jezusowi każdego dnia.
Jezus uświadamia Piotrowi i każdemu z nas, że nie jesteśmy w stanie własnymi siłami Go poznać, ale, że jest to dar Ojca.
Komentarze mówią, że słowo skała, może również znaczyć: „kamyczek”. Wtedy słowa Jezusa do Piotra by znaczyły: Piotrze, jesteś małym kamyczkiem. Uznaj to z pokorą. Jeżeli uznasz pokornie swoją słabość, to wtedy na twojej słabości i pokorze Ja zbuduję MÓJ Kościół. Przyjąć perspektywę Jezusa, Jego spojrzenie na człowieka, na Kościół, świat i całą naszą rzeczywistość, to pozwolić działać Bogu.
Brat Karol nieustannie rozważał Ewangelię, aby uczyć się patrzeć na wszystkie wydarzenia i sprawy oczami Jezusa.
Jezus powołuje nas do dzielenia się tym osobistym doświadczenie relacji z Nim we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj chyba szczególnie jesteśmy powołani, aby uczyć się Kościoła wsłuchując się w pragnienie Serca Jezusa. To Jezus ustanowił Kościół, oddał na niego życie, uświęca go i odnawia. On jest fundamentem Kościoła.

 

Modlitwa

Panie Jezu, umocnij moją wiarę, że to Ty jesteś fundamentem Kościoła. Naucz nas jedności w Twoim Kościele.

 

Rozważa ks. Robert Pawlak, wspólnota kapłańska, Chrośla