Uroczystość NMP Częstochowskiej, Blisko nas

26 sierpnia 2020 r. Uroczystość NMP Częstochowskiej

Blisko nas


J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
 

Rozważanie

„ i była tam Matka Jezusa”
Ewangelię wg św. Jana spinają dwa bardzo ważne wydarzenia z życia Jezusa, w których jest obecna Maryja: wesele w Kanie Galilejskiej i ukrzyżowanie. W Kanie Maryja Matka powierza nas Jezusowi (J 2,1), pod krzyżem to Jezus powierza nas Matce Maryi (J19,26). Maryja jest obecna w naszym życiu, tak jak była obecna w ziemskim życiu Jezusa: w radościach i w cierpieniach. Maryja widzi nasze potrzeby. Przedstawia je Jezusowi i wstawia się za nami. Nasz Brat Karol podczas pobytu w Nazarecie,  narysował obraz przedstawiający Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. Była Mu bliska, dlatego prosił Ją o wstawiennictwo.

 

Modlitwa

Maryjo, która spoglądasz na nas z miłością Matki i przyjmujesz nas takimi, jacy jesteśmy, która dostrzegasz nasze potrzeby i odpowiadasz na nie powierzając je Jezusowi, ucz nas być z Nim w radości i w cierpieniu.

 

Rozważa s. Małgorzata, Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych, Nowe Osiny