XXII Niedziela Zwykła, Warunki pójścia za Jezusem

30 sierpnia 2020 r. XXII Niedziela Zwykła

Warunki pójścia za Jezusem


Mt 16, 21-27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania".
 

Rozważanie

Cierpienie, krzyż, tracenie życia, śmierć. To wszystko jest prozą życia. Ale czy na pewno chcę dobrowolnie wejść w te wydarzenia. Nawet Piotr próbuje się targować z Jezusem, bo myśli po ludzku, a nie po bożemu, jest przeszkodą, aby wola Boża w Jezusie się wypełniła.
A jak jest ze mną? Czy aby nie wejść w cierpienie, krzyż, nie próbuje się targować i zapominam, że być uczniem Jezusa to znaczy iść drogą za Nauczycielem i Mistrzem. Podążanie za Jezusem to sztuka uczenia się przyjmowania różnych utrapień i ograniczeń.
W pełni tę tajemnicę odkrył Brat Karol, który żył w pełni Ewangelią. A Chrystus był dla niego jedyną korzyścią.

 

Modlitwa

Wzywajmy Boga na pomoc, gdy tylko ukaże się naszym oczom pokusa, trudność, wątpliwość, jakakolwiek przeszkoda. "Wszystko możemy w Tym, któy nas umacnia", a bez Niego nic nie możemy. (Brat Karol)

 

Rozważa Andrzej, osoba świecka, Zielonka