Wspomnienie liturgiczne bł. Karola, Jedynie Bóg

1 grudnia 2020 r. Wspomnienie bł. Karola

Jedynie Bóg


Łk 10, 21-24

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Rozważanie

Na czym polegała świętość brata Karola? Co takiego wyjątkowego zrobił? Szukał Prawdy – jak wielu z nas. Modlił się – jak wielu z nas. Nie zamykał serca i drzwi przed bliźnimi – jak wielu z nas. Pragnął samotności, by tam spotkać Boga – jak wielu z nas… To wszystko jednak miało wspólny mianownik, bez którego żaden z tych elementów życia nie byłby w pełni wartościowy. Jego życie było święte, bo wypełniała je miłość do Jezusa. Ta miłość zaś rodziła prostotę. Bo, czy mając Jezusa, który jest jedynym Bogactwem, potrzeba jeszcze czegoś innego? Im głębsza miłość do Jezusa, tym większa prostota. I to właśnie o tych prostaczkach mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Bóg objawia siebie tylko prostaczkom, nie dlatego, że nie chce objawić się też innym ludziom, ale dlatego, że tylko proste serce jest w stanie przyjąć Boga i Jego Prawdę. Im więcej w nas prostoty, tym więcej w nas Boga. Ewangeliczna prostota prowadziła brata Karola do szukania i zajmowania ostatniego miejsca. Tego może pragnąć tylko człowiek prawdziwie prosty, który nie pokłada ufności w niczym innym, jak tylko w Bogu. Taki człowiek jest w stanie zobaczyć to, czego inni nie widzą i poznać Boga tak, jak inni Go nie poznają.

 

Modlitwa

„Tak mnie skrusz, tak mnie złam, tak mnie wypal, Panie, byś został tylko Ty. Jedynie Ty”.

 

Rozważa Justyna OV, osoba konsekrowana, Opole