Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Zadziwiająca bliskość

1 stycznia 2021 r. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Zadziwiająca bliskość


Łk 2, 16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

 

Rozważanie

Jak można się zadziwić dzisiejszą uroczystością! Patrzymy na Maryję jako na Tą, która nosiła Boga - Theotokos-Matka Boża. Zadziwiająca bliskość Boga i Jego stworzenia. Brat Karol modląc się w pustelni w Nazarecie mówi do Jezusa: „Jesteś tu, o metr ode mnie, w tabernakulum. Nie byłeś bliżej Najświętszej Dziewicy przez dziewięć miesięcy, gdy Cię nosiła w swym łonie, niż jesteś we mnie, gdy Cię przyjmuję w Komunii”.

 

Modlitwa

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy.

 

Rozważa Małgorzata, mała siostra Jezusa, Szczecin