Środa Popielcowa, Życie ukryte

17 lutego 2021 r. Środa Popielcowa

Mt 6, 1-6. 16-18


Życie ukryte

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Rozważanie

Bóg jest Bogiem ukrytym, zakrytym dla człowieka, ale jednocześnie objawiającym się człowiekowi. W Starym Przymierzu ukrył się w Słowie, a w Nowym Przymierzu chociaż Słowo stało się Ciałem, to nadal pozostaje ukryty i jedynie przez wiarę daje się poznać. Szczególne znaczenie miało 30 lat ukrytego życia Jezusa w Nazarecie. Tym okresem życia Jezusa tak bardzo zachwycił się brat Karol, że zapragnął je naśladować. Życie ukryte przed oczami świata i ludzi było dla Karola czymś najważniejszym, bo wiedział, że wtedy bardziej może być ono zanurzone w Bogu. Chociaż w ludzkim rozumieniu nie było ono tak bardzo produktywne i cenne, to dla Karola było wyrazem jego miłości do Boga. Dzisiaj małe siostry, mali bracia Jezusa i inne osoby żyjące duchowością brata Karola prowadzą to życie ukryte.
Dzisiaj na początku Wielkiego Postu Jezus nam przypomina o tym pierwszeństwie odniesienia wszystkich dobrych uczynków i całego życia do Boga. „Dla Jezusa i Ewangelii” – taka powinna być podstawowa motywacja naszego życia i dobra, które chcemy czynić. Nasze postępowanie i czynione dobro ma być nie dla ludzkiego uznania, pochwały, znaczenia, zapłaty, ale jako wyraz naszej wdzięczności za objawioną nam i okazywaną nieustannie miłość Boga. „A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte…” – ile pokoju wlewają te Słowa w moje serce. Jak bardzo uwalniają mnie one od niepotrzebnego lęku, napięcia. Mogę być przed Bogiem prawdziwy, ale jednocześnie hojny w miłości. Miłość Boga nie jest krzykliwa, głośna, ale cicha i pokorna i dlatego ja również mogę odpowiedzieć taką miłością – „a Ojciec widzi to, co ukryte”. Pragnąć życia ukrytego w Bogu to odnaleźć prawdziwy cel i sens życia. Jezus nie tylko mówi nam o tym, ale pokazuje, jak żyć życiem ukrytym. Dziękujemy za brata Karola, który odczytał i realizował to życie. Nagrodą, którą zapowiada Jezus będzie zdolność serca do przyjęcia Miłości Boga.

 

Modlitwa

Panie Jezu, daj mi pragnienie ukrytego życia w twojej Miłości. Naucz mnie uwalniać się od niepotrzebnych trosk i pokładania nadziei w ludzkich opiniach i ocenach. Daj mi łaskę naśladowania Twojego ukrytego życia i doświadczenia, że może być ono spełnieniem najgłębszego pragnienia mojego serca.

 

Rozważa ks. Robert, Wspólnota Kapłańska Jezus Caritas, Chrośla