Wielka Sobota, Jezus daje człowiekowi życie

3 kwietnia 2021 r. Wielka Sobota

Mk 16, 1-7

Jezus daje człowiekowi życie

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?" Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: "Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”".

 

Rozważanie

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!" To czytanie z księgi proroka Izajasza usłyszymy w czasie najważniejszej liturgii, tj. w Wigilię Paschalną. Bóg zaprasza nas do tego, byśmy od Niego czerpali łaski – dary. Kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, to otrzymuje obfite dary, które pomagają mu osiągnąć najważniejszy cel, tj. życie wieczne.
Tacy jesteśmy, że szukamy życia tam, gdzie go nie ma (dobra materialne, zaszczyty, przyjemności itd.). Jednak zawsze doświadczymy rozczarowania, pustki. My mamy szukać życia w Jezusie Chrystusie, szczególnie uczestnicząc w Eucharystii i adorując Go.
Brat Karol przez lata swojego życia, szukał pocieszenia w tym, co światowe. Jednak nie znalazł w tym prawdziwej radości. Prawdziwe życie Karol odnalazł w Jezusie Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa

Jezu Chryste, proszę o wiarę, bym radości i szczęścia szukał tylko w Tobie.

Rozważa ks. Grzegorz Szymanowski, Wspólnota Kapłańska Jezus Caritas, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska