Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, Zachwycające spotkanie

5 kwietnia 2021 r. Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Mt 28,8-15

Zachwycające spotkanie

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

 

Rozważanie

Jezus żyje! Próbuje sobie chociaż w jakimś małym stopniu wyobrazić wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii. Kobiety udające się do grobu przeżywają kolejny szok w przeciągu kilku dni. Najpierw kilka dni wcześniej przeżywały śmierć Jezusa, a teraz idąc do grobu na pewno nie spodziewały się zobaczenia żywego Pana.
I kolejny szok. Co mówi Jezus do kobiet? „Witajcie!” I zaraz z pomocą przychodzą kolejne słowa: „Nie bójcie się!” To dopiero zachwycające spotkanie!
I kiedy tak próbuje stanąć pośród ewangelicznych niewiast, zadaje sobie pytanie co chciałbym usłyszeć od Jezusa? Od Jezusa, który żyje, choć powinien leżeć w grobie… Czasem może chcielibyśmy podobnie jak Uczniowie usłyszeć jakieś słowa pełne głębi, wzniosłości, które miałyby potwierdzić, że Bóg naprawdę istnieje i ma moc.  A Jezus mówi proste: „Witaj” i zaraz dalej „Nie lękaj się!”  
Pamiętam, jak cały świat zachwycił się pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez papieża Franciszka: „Dobry wieczór”, i dalej na rozpoczęcie pontyfikatu, za kolejnymi papieżami wołał: „Nie lękajcie się!”
Dlatego dzisiejsza Ewangelia otwiera nas na Jezusową nowość, otwiera nasze serca w zachwycie na nowinę Wielkanocy: „Witajcie!” „Nie bójcie się!” Daj się Bogu zaskoczyć, pozwól przyjąć te proste słowa w swoim życiu, a wtedy zacznie się droga, droga do naszych Galilei: „Jest to miejsce pierwszego spotkania i pierwszej miłości” – mówił Franciszek w tegoroczną Wielką Sobotę. „Pójście do Galilei oznacza przemierzanie nowych dróg. To pójście w kierunku przeciwnym niż grób. Kobiety szukają Jezusa przy grobie, to znaczy idą, aby upamiętnić to, co przeżyły z Nim, a co teraz zostało utracone na zawsze”.
Takie też było pierwsze spotkanie brata Karola z Jezusem w sakramencie przebaczenia: przyszedł dowiedzieć się czegoś więcej o religii, dał się zachwycić Bogu i tak rozpoczęła się nazaretańska droga: „Moje powołanie zrodziło się w tej samej godzinie, co i wiara: Bóg jest tak wielki”.

Modlitwa

Witaj Jezu! Dziękuję za każde z Tobą spotkanie. Pozwól nam zaskakiwać się kolejnymi Twoimi drogami.

Rozważa Piotr, osoba świecka, Opole