XIX Niedziela Zwykła, Być uczniem

8 sierpnia 2021 r. XIX Niedziela Zwykła

J 6, 41-51

Być uczniem

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".

Rozważanie

Wszyscy będą uczniami Boga….
Każdy kto usłyszał od Ojca i nauczył się….
Czytając te słowa, słyszę jeszcze inny tekst, którym kończy się Ewangelia: "Ze wszystkich narodów czyńcie uczniów…."
Być uczniem, uczyć się – to podstawowa cecha idących za Chrystusem. I przyjmujących chleb życia. Otwartych na Ojca, na nowość Jego nauki, objawionej w Bożym Synu. Tylko ten, kto przyjmuje postawę ucznia, uwierzy Chrystusowi i przyjdzie do Ojca, nauczy się Jego dróg i nie będzie się dziwił, słysząc: „ Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».
Brat Karol: "W duchu wyrzec się wszystkiego, sercem od wszystkiego się uwolnić, być ubogim duchem, wolnym od przywiązań - to absolutnie konieczne, aby być uczniem Jezusa”.

Modlitwa

Bracie Karolu, który odkryłeś szczęście bycia uczniem Pana i dzięki temu mogłeś odkryć smak i moc „chleba żywego” – wybłagaj nam łaskę bycia uczniami jak Ty, wolnymi od naszego rozumowania i otwartymi na naukę Ojca.

Rozważa Kasia Anna, Mała Siostra Jezusa, Częstochowa